26 Haziran 2010 Cumartesi

Sayın [kurucu] Rektör'den "duyuru ve çağrı" !...

Ben, samimi ve CİDDİYİM...
"can yoldaşlığına varmısınız…?"
***
Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı (Ahilik), milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda başlattığım, insanı, davranışlarını ve nedenlerini araştırdığım, “okul dışı eğitim” olarak tanımladığım çalışmaları yaparken:
***
• “Yasa bağımlısı” oldum.
• “Diğerkâm bir kişilik” edindim.
• “Yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsedim.
• “Her şeyi devletten bekleme alışkanlığı”ndan, “bencillik’ten” kurtuldum.
• Edindiğim “tecrübi bilgi” ile işlevi aşağıda açıklanan Bilinç Üniversitesi’ni kurdum.
• .Kendimi tanımağa başladığımın, Bilinç Çağı’nı idrak ettiğimin ve bir Bilinçolog olduğumun farkına vardım.

Yaşamı, benimle, sözü edilen özellikleri kazanmak amacıyla paylaşacak, 60’ını aşmamış, emekli bir bayan öğretmene ihtiyacım var…
Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu
TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@ttmail.com
WEB: www.bilinc-universitesi.blogspot.com / www.galipbaran.blogspot.com
(1) : Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı” üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek Bilinç Enstitüsü ya da Bilinç Kürsüsü gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mühendis, mimar, doktor, sosyolog, psikolog vb meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.

23 Haziran 2010 Çarşamba

Fatih ALTAYLI
Habertürk Genel Yayın Yönetmeni
Sayın Fatih Altaylı
Bugün, köşenizde, teröre karşı çıkacak, sivil toplumu, tek yürek, tek beden olup yürüyecek 1 milyon kişiyi, aradığınızı okudum. Ben hazırım. Bu eylemde yer alacak ilk kişi olmak isterim…
Yürüme konusunda deneyimli, idmanlı ve iddialıyım:
2002 yılında Bodrum Turgutreis Beldesinden hareketle İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, İnegöl, Eskişehir üzerinden Ankara’ya yürüdüm.
54 gün süren bu yürüyüş güzergâhında, “trafik terörü”ne karşı geliştirdiğim projeyi konakladığım il ve ilçelerde de uyguladım…
O eylemi, “Yurttaşlığa Çağrı Yürüyüşü” olarak tanımlamıştım. “Yurttaş” sözcüğüne yüklediğim anlam, Ankara’ya yürüdüğüm günlerde “Yurttaş’ın Andı” iken daha sonra “Diğerkâmlık Andı”na dönüşen örneği ekli metinden öğrenilebilir.
Aklıma gelmişken, dün Habertürk Egeli eki yazı işleri Müdürü sayın Hasan Çömlekçi’ye gönderdiğim ekte örneği görülen mektubu da bu vesileyle değerlendirmenize sunuyorum...
Saygılarımla.
Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu
EKİ: 1. Sayın Hasan Çömlekçi’ye gönderilen mektup.
2. Diğerkâmlık Andı”
Sayın Hasan Çömlekçi,
Habertürk Gazetesi
Sayın Çömlekçi,
Şu anda, “Bilgi Çağı” insanlarının cevaplamalarını beklediğim soru şu:
İnsanoğlu “bencillik”ten kurtulup “diğerkâm bir varlık” olabilmek için neler yapabilir?
İşte bu soruya yanıt aramak, kamuoyunda tartışılmasını sağlamak amacıyla, 8 Mayıs 2010 günü Bodrum Belediyesi Meclis Salonunda “Burası Türkiye İbret Sergisi” eşliğinde bir “Yasa bağımlılığı” konferansı verdim… Üç kişi izledi… Kaymakamlığa da haber verip davet ettiğim halde, ne kaymakam ne de konuyla ilgili olup, mutlaka izlemesi gereken kurum ve kuruluşlardan gelen olmadı. Kaymakamlığın ilgisizliğinden olacak basın da ilgi göstermedi…
Bir “Bilinç Çağı” insanı olarak; Türkiye’nin, “Bilgi Çağı”nda bocalamakta olan “Muasır Medeniyet”i aşabilmesi için, bu tür etkinlikleri ciddiye almanın, yaygınlaştırmanın gerekliliğine iman etmiş bulunuyorum...
Bu noktada Habertürk’ün yardımına acil ihtiyaç duyuyorum…
Saygılarımla.
Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu
TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@ttmail.com
WEB: www.bilinc-universitesi.blogspot.com / www.galipbaran.blogspot.com
(1) : Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı” üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek Bilinç Enstitüsü ya da Bilinç Kürsüsü gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mühendis, mimar, doktor, sosyolog, psikolog vb meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.
***
DİĞERKAMLIK (1) ANDI
Ben ……. …….. Bundan böyle:
(A)
Aşırı tüketmeyeceğime,
Vergi kaçırmayacağıma,
Çevreyi kirletmeyeceğime,
Milli servete zarar vermeyeceğime,
Trafik kurallarını çiğnemeyeceğime,
Rüşvet vermeyeceğime/almayacağıma,
İmar yasasına aykırı işler yapmayacağıma,
Sağlığa aykırı alışkanlıklar edinmeyeceğime,
İş ahlakının korunması için çaba göstereceğime,
Her şeyi devletten bekleme alışkanlığını terk edeceğime,
Diğer deyişle, KIRMIZIDA DURACAĞIMA, eşdeyişle “bencillik”le, daha açık deyişle, yolsuzlukla, çok daha açık deyişle, “Burası Türkiye Bağımlılığı” ile savaşacağıma, şöyle ki:
(B)

Sayılan alanlarda KIRMIZI'DA GEÇMEK isteyenleri, yani "Burası Türkiye" bağımlılarını SOSYAL YAPTIRIM olarak bilinen yöntemle uyaracağıma,
(C)
Uyardıklarıma, kendilerinin de KIRMIZIDA GEÇMEĞE kalkışan başka “Burası Türkiye Bağımlıları”nı aynı yöntemle uyarmalarını önereceğime,
SÖZ VERİYORUM.
KIRMIZIDA DURMAK
: Bireyi erdeme (2) yönlendiren bir ilkedir (3).
SOSYAL YAPTIRIM: Kırmızıda geçmeğe kalkışanları utanmaktan başka bir tepki gösteremeyecek şekilde uyarmaktır.
Bu And yaşama geçtiğinde; bu kadar çok polise, savcıya, hakime gerek kalmayacak, adalet sorun olmaktan çıkacak, “Yurtta Barış” sağlanacak, “muasır medeniyet” aşılacaktır.
(1) Diğerkamlık (özgecilik, elcilik, elseverlik ):
* Başkalarının iyiliği için elinden geleni esirgememe durumu.
* fels. Başkalarının iyiliğine çalışmayı yaşam ve ahlak ilkesi yapan görüş.
* ruhb. Bencillik ve ben tutkusu yerine sevginin başkalarına yönelmesi durumu
Diğerkam (özgeci, elci, elsever ) : Kendi yararından çok başkalarını düşünen, başkalarına yararlı olmaya çalışan, başkalarının iyiliği için elinden geleni esirgemeyen (kimse)
(2) Erdem:
* Ahlakın övdüğü ve ahlaklı olmanın gerektirdiği doğruluk, yardımseverlik, yiğitlik, bilgelik, alçakgönüllülük, iyi yüreklilik, ölçülülük gibi niteliklerin ortak adı.
* İnsanın ahlaksal olarak iyiye yönelmesi, ruhsal yetkinlik.
(3 ) İlke:
* Her türlü tartışmanın dışında, üstünde sayılan, anadüşünce ve inanış, baş kural. eş. prensip
* Temel bilgi, temel kural. eş. prensip
* Uyulması gerekli davranış kuralı. eş. prensip
* fels. Kendisinden başka bir şeyin çıktığı temel, köken; ilk neden, ilk öğe, başlangıç

9 Haziran 2010 Çarşamba

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Sayı: B.080.0.TTK.0.072.01.00-622.03/3532
Konu: Görüş ve Teklifler./02.06.2010


Sayın Galip BARAN
4076. Sokak No: 5/2
Turgutreis-BODRUM
İlgi
: Başkanlığımız evrakında 25.05.2010 tarih ve 3312 sayı ile işlem gören yazı.
İlgi yazınız ve ekleri incelenmiştir. Yazınızda belirtilen "Trafik terörüne son verme ve demokrasiyi tabana yayma projesi" nin ilk ve ortaöğretim okulları müfredat programlarına "uygulama dersi" olarak konulması öneriniz; Şu an uygulamada olan bazı derslerin öğretim programları ve ara disiplin alanları ile de örtüştüğü görülmüştür. Bu derslerin öğretim programlarını http://ttkb.meb.gov.tr/ adresindeki "öğretmenler" portalından takip edebilirsiniz. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
i m z a
Namık SÖNMEZ
Bakan Adına
Talim Terbiye Kurulu Daire Başkanı
--------------------------------------------------------------

Tel : (0312) 212 65 30 - (10 Hat) e.Posta: ttkb@meb.govtr
Faks : (0312) 213 39 62 İnternetAdresi: www.meb.gov.tr/ttkb
(0312) 213 78 36
Teknikokullar 06330 ANKARA
SAYIN SINACI,
Ekteki yazıda adları geçen Komisyon Başkanı Prof Dr Süleyman Pampal'ı ve Yrd. Doç. Dr. Ebru ÖZTÜRK ve Yrd. Doç. Dr Seda Hatiboğlu adlı danışmanları tanıyorum. Süleyman Pampal ve diğerlerini Ankara'da trafik çalışmalarını yaparken defalarca ziyaret ettim.
Trafikle ilgili yazılarım ve geliştirdiğim projenin ilk örneği ( Trafik Sorununu Vatandaş İşbirliğinde Çözmek) Gazi Üniversitesi "Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı aylık bülteninde (Ocak 1999) yer aldı...Kızılayda yaptığım çalışmada çekilen bir fotoğrafım aynı derginin "Yaz özel -1998 sayısının kapağına kondu...
Sanırım 2004 yılı idi trafikte yılın adamı seçilecekti, rakibim yok gibiydi. Seçmediler. Beni İstanbul Taksimde trafik çalışması yaparken (Kırmızı ışık eylemcisine gözaltı/Milliyet/ 22. 04. 1998) . Gözaltına aldıran daha sonra Ankara Emniyet Müdürü olan (geçen yıl İzmir'e atanan) Ercüment Yılmaz Emniyet Müdürü idi.Bu konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığına iki defa (6. 05. 1998/2. 06. 1998) yazdım. Bunun üzerine Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu Başkanı Dr. Şevket Ayaz bana sözü edilen Kurulun 14. toplantısında (11. 06. 1998) bir sunuş yaptırdı ve Emn. Genel. Md çalışmalarımda yardımcı olunması için (24. 09. 1998) bir yazı yayınladı...
Seçilmeyişimde Ercüment Yılmaz'ın katkısı olduğunu düşünmem için çok sebep var. Seçilmeyişimle ilgili olarak Pampal'la (telefonla) görüştüğümde, bana "pek çok aday vardı" gibi bir açıklamaya kalkıştığında gerisini beklemeden "anlıyorum" dedim ve konuşmayı bitirdim.
Bir görüşmemde Ebru ÖZTÜRK ya da Seda Hatiboğlu beni Komisyon'a çağıracağını söyledi, ama bu gerçekleşmedi.
Sonuç olarak: Konuyu , Talim Terbiye Kurulu Başkanı'na belgelerimizle birlikte doğrudan görüşerek anlatmamız gerekiyor...
Gönderilen 38 sayfalık yazının bazı kaynaklardan çıkarılmış olduğu anlaşılıyor. Oysa bizim projemiz yıllardır devam eden uygulamada edinilen birikim ve deneyimle geliştirildi...
Onların yazdıkları "kitabi-nakli bilgi" iken, bizimkisi "tecrübi bilgi"dir...
"Tecrübi bilgi" ne imiş görelim:
"VARLIK BİLDİĞİNDEN SORUMLUDUR" İLKESİ'NİN ETİK SONUÇLARI:
İnsana sorumluluk yükleyen bilgi, kitabi bilgi değil, bizzat uygulanarak ya da derin bir sezgiyle gerçekliği varlık tarafından idrak edilmiş ve hazmedilmiş olan bilgidir. Böyle bir bilgi hangi kaynaktan gelmiş olursa olsun, artık o insanın öz malı haline gelmiş ve bir yaşam düsturu olmuştur. Yeri ve zamanı geldiğinde insanın o bilgiyi kullanması gerekir; kullanmadığı takdirde hesap sorulmayı hak eder. Çünkü insan bildiğinden sorumludur. (Bana göre bu hesabı soracak olan Tanrı'dır) . (Ergün Arıkdal/ Pozitif Yaşam/ sayfa 421)
(...) Bilen insan bilmeyen insandan sorumludur.
***İleti, aşağıdaki dosya veya bağlantı eki ile gönderilmeye hazır:
M. E. B. T.T.K. YAZISI // Galip BARAN