6 Ağustos 2008 Çarşamba

Sayın Orgeneral İlker Başbuğ'a açık mektup
Sayın Orgeneral İlker BAŞBUĞ
Genel Kurmay Başkanı
ÖZ: Çocuklukta içtiğimiz ANDIMIZ da yer alan “Yurdu ve milleti öz’den çok sevme ilkesi” ulus devlet ve kavi millet olarak ebet-müddet ayakta ve hayatta kalabilmemizin teminatıdır.
Bu ilkenin günlük yaşama geçebilmesi için, asker-sivil her birey sorumluluk üstlenmeli ve bu bağlamda üste düşeni yapmalıdır.
Konu: Yukarda özetlenen ilkenin hayat bulması konusunda işbirliği önerimiz ve destek beklentimiz.
Sayın İlker BAŞBUĞ,
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde (ÇNAEM) Reaktör İşletme ve Nükleer Elektronik Uzmanı olarak 18 yıl çalıştıktan sonra 1978 yılında emekli olup, Bodrum Turgutreis’e yerleştim. Birkaç yıl Halk Eğitim Merkezi adına İngilizce kursları düzenledim.
Ardından, bazı gönüllü emeklilerle çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı, milli servet, imar, her şeyi devletten bekleme alışkanlığı gibi alanlarda okul dışı eğitim olarak tanımladığımız bazı çalışmaları başlattık.
Kendimizi ve toplumu daha yakından tanımamıza yol açan bu çalışmaları yaparken, hiç düşünmediğimiz ilginç sonuçlara ulaştık. Edindiğimiz birikime dayalı olarak yeni bir bilinç anlayışı geliştirdik.
Bilinç söylemini klasik anlamının ötesine taşıdık, sorumluluk kavramıyla bütünleştirdik, kamusal alanı özel alanımız gibi algılamamızı ve sahiplenmemizi sağlayan bu anlayışı toplumsal sorumluluk bilinci olarak tanımladık.
Yukarda açıklanan alanları kapsayan çalışmalarımızda, kederde ve kıvançta mütecanis ulus olma özlemimiz ile birlik beraberlik ilkesinin önündeki tek engelin bencil varlıklar oluşumuzdan kaynaklandığı gerçeğini öğrendik.
Oysa hepimiz, başta sözü edilen, “ANDIMIZ” ı bağıra çağıra söyledik.
"İlkem: yurdumu ve milletimi özümden çok sevmektir” dedik.
Atatürk’e açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüme sözü verdik. AND İÇTİK.
Diğer taraftan söz konusu çalışmalar, başka bir gerçeği; Bencil varlıkların yurdu ve milleti, “özden çok”u şöyle dursun; “özleri kadar bile" sevmedikleri gerçeğini İDRAK etmemize yol açtı. Bizleri, uyandırdı…
Sayın Orgeneralim,
Yukarıda sözü edilen gerçekleri kamuoyuna yansıtma ve toplumla paylaşma konusunda karşılaştığımız zorlukları aşmada, “kurumsal muhataplardan” hak ettiğimiz ilgiyi göremedik. Beklediğimiz desteği alamadık Dahası, engellendik.
SONUÇ: Yukarda arz ve izah olunan nedenlerle: “yurdu ve milleti öz’den çok sevme” ilkesinin fiilen hayata geçirilmesi yolunda işbirliği öneriyor, değerli ilgi ve desteklerinizi bekliyoruz.
Saygılarımızla,
Galip BARAN, Rektör
Bilinç Üniversitesi (*)
Turgutreis-BODRUM
TEL: 0252.382 34 77 – 0535.844 84 76
Adres: Kartal Sokak No: 4, 48960 Turgutreis/BODRUM
(*) Bilinç Üniversitesi’nin Amacı: Cumhuriyet’in ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli, diğer deyişle “yurdu ve milleti özünden çok seven” nesillerini yetiştirmektir.

Hiç yorum yok: