9 Haziran 2010 Çarşamba

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Sayı: B.080.0.TTK.0.072.01.00-622.03/3532
Konu: Görüş ve Teklifler./02.06.2010


Sayın Galip BARAN
4076. Sokak No: 5/2
Turgutreis-BODRUM
İlgi
: Başkanlığımız evrakında 25.05.2010 tarih ve 3312 sayı ile işlem gören yazı.
İlgi yazınız ve ekleri incelenmiştir. Yazınızda belirtilen "Trafik terörüne son verme ve demokrasiyi tabana yayma projesi" nin ilk ve ortaöğretim okulları müfredat programlarına "uygulama dersi" olarak konulması öneriniz; Şu an uygulamada olan bazı derslerin öğretim programları ve ara disiplin alanları ile de örtüştüğü görülmüştür. Bu derslerin öğretim programlarını http://ttkb.meb.gov.tr/ adresindeki "öğretmenler" portalından takip edebilirsiniz. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
i m z a
Namık SÖNMEZ
Bakan Adına
Talim Terbiye Kurulu Daire Başkanı
--------------------------------------------------------------

Tel : (0312) 212 65 30 - (10 Hat) e.Posta: ttkb@meb.govtr
Faks : (0312) 213 39 62 İnternetAdresi: www.meb.gov.tr/ttkb
(0312) 213 78 36
Teknikokullar 06330 ANKARA
SAYIN SINACI,
Ekteki yazıda adları geçen Komisyon Başkanı Prof Dr Süleyman Pampal'ı ve Yrd. Doç. Dr. Ebru ÖZTÜRK ve Yrd. Doç. Dr Seda Hatiboğlu adlı danışmanları tanıyorum. Süleyman Pampal ve diğerlerini Ankara'da trafik çalışmalarını yaparken defalarca ziyaret ettim.
Trafikle ilgili yazılarım ve geliştirdiğim projenin ilk örneği ( Trafik Sorununu Vatandaş İşbirliğinde Çözmek) Gazi Üniversitesi "Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı aylık bülteninde (Ocak 1999) yer aldı...Kızılayda yaptığım çalışmada çekilen bir fotoğrafım aynı derginin "Yaz özel -1998 sayısının kapağına kondu...
Sanırım 2004 yılı idi trafikte yılın adamı seçilecekti, rakibim yok gibiydi. Seçmediler. Beni İstanbul Taksimde trafik çalışması yaparken (Kırmızı ışık eylemcisine gözaltı/Milliyet/ 22. 04. 1998) . Gözaltına aldıran daha sonra Ankara Emniyet Müdürü olan (geçen yıl İzmir'e atanan) Ercüment Yılmaz Emniyet Müdürü idi.Bu konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığına iki defa (6. 05. 1998/2. 06. 1998) yazdım. Bunun üzerine Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu Başkanı Dr. Şevket Ayaz bana sözü edilen Kurulun 14. toplantısında (11. 06. 1998) bir sunuş yaptırdı ve Emn. Genel. Md çalışmalarımda yardımcı olunması için (24. 09. 1998) bir yazı yayınladı...
Seçilmeyişimde Ercüment Yılmaz'ın katkısı olduğunu düşünmem için çok sebep var. Seçilmeyişimle ilgili olarak Pampal'la (telefonla) görüştüğümde, bana "pek çok aday vardı" gibi bir açıklamaya kalkıştığında gerisini beklemeden "anlıyorum" dedim ve konuşmayı bitirdim.
Bir görüşmemde Ebru ÖZTÜRK ya da Seda Hatiboğlu beni Komisyon'a çağıracağını söyledi, ama bu gerçekleşmedi.
Sonuç olarak: Konuyu , Talim Terbiye Kurulu Başkanı'na belgelerimizle birlikte doğrudan görüşerek anlatmamız gerekiyor...
Gönderilen 38 sayfalık yazının bazı kaynaklardan çıkarılmış olduğu anlaşılıyor. Oysa bizim projemiz yıllardır devam eden uygulamada edinilen birikim ve deneyimle geliştirildi...
Onların yazdıkları "kitabi-nakli bilgi" iken, bizimkisi "tecrübi bilgi"dir...
"Tecrübi bilgi" ne imiş görelim:
"VARLIK BİLDİĞİNDEN SORUMLUDUR" İLKESİ'NİN ETİK SONUÇLARI:
İnsana sorumluluk yükleyen bilgi, kitabi bilgi değil, bizzat uygulanarak ya da derin bir sezgiyle gerçekliği varlık tarafından idrak edilmiş ve hazmedilmiş olan bilgidir. Böyle bir bilgi hangi kaynaktan gelmiş olursa olsun, artık o insanın öz malı haline gelmiş ve bir yaşam düsturu olmuştur. Yeri ve zamanı geldiğinde insanın o bilgiyi kullanması gerekir; kullanmadığı takdirde hesap sorulmayı hak eder. Çünkü insan bildiğinden sorumludur. (Bana göre bu hesabı soracak olan Tanrı'dır) . (Ergün Arıkdal/ Pozitif Yaşam/ sayfa 421)
(...) Bilen insan bilmeyen insandan sorumludur.
***İleti, aşağıdaki dosya veya bağlantı eki ile gönderilmeye hazır:
M. E. B. T.T.K. YAZISI // Galip BARAN

Hiç yorum yok: