23 Haziran 2010 Çarşamba

Fatih ALTAYLI
Habertürk Genel Yayın Yönetmeni
Sayın Fatih Altaylı
Bugün, köşenizde, teröre karşı çıkacak, sivil toplumu, tek yürek, tek beden olup yürüyecek 1 milyon kişiyi, aradığınızı okudum. Ben hazırım. Bu eylemde yer alacak ilk kişi olmak isterim…
Yürüme konusunda deneyimli, idmanlı ve iddialıyım:
2002 yılında Bodrum Turgutreis Beldesinden hareketle İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, İnegöl, Eskişehir üzerinden Ankara’ya yürüdüm.
54 gün süren bu yürüyüş güzergâhında, “trafik terörü”ne karşı geliştirdiğim projeyi konakladığım il ve ilçelerde de uyguladım…
O eylemi, “Yurttaşlığa Çağrı Yürüyüşü” olarak tanımlamıştım. “Yurttaş” sözcüğüne yüklediğim anlam, Ankara’ya yürüdüğüm günlerde “Yurttaş’ın Andı” iken daha sonra “Diğerkâmlık Andı”na dönüşen örneği ekli metinden öğrenilebilir.
Aklıma gelmişken, dün Habertürk Egeli eki yazı işleri Müdürü sayın Hasan Çömlekçi’ye gönderdiğim ekte örneği görülen mektubu da bu vesileyle değerlendirmenize sunuyorum...
Saygılarımla.
Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu
EKİ: 1. Sayın Hasan Çömlekçi’ye gönderilen mektup.
2. Diğerkâmlık Andı”
Sayın Hasan Çömlekçi,
Habertürk Gazetesi
Sayın Çömlekçi,
Şu anda, “Bilgi Çağı” insanlarının cevaplamalarını beklediğim soru şu:
İnsanoğlu “bencillik”ten kurtulup “diğerkâm bir varlık” olabilmek için neler yapabilir?
İşte bu soruya yanıt aramak, kamuoyunda tartışılmasını sağlamak amacıyla, 8 Mayıs 2010 günü Bodrum Belediyesi Meclis Salonunda “Burası Türkiye İbret Sergisi” eşliğinde bir “Yasa bağımlılığı” konferansı verdim… Üç kişi izledi… Kaymakamlığa da haber verip davet ettiğim halde, ne kaymakam ne de konuyla ilgili olup, mutlaka izlemesi gereken kurum ve kuruluşlardan gelen olmadı. Kaymakamlığın ilgisizliğinden olacak basın da ilgi göstermedi…
Bir “Bilinç Çağı” insanı olarak; Türkiye’nin, “Bilgi Çağı”nda bocalamakta olan “Muasır Medeniyet”i aşabilmesi için, bu tür etkinlikleri ciddiye almanın, yaygınlaştırmanın gerekliliğine iman etmiş bulunuyorum...
Bu noktada Habertürk’ün yardımına acil ihtiyaç duyuyorum…
Saygılarımla.
Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu
TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@ttmail.com
WEB: www.bilinc-universitesi.blogspot.com / www.galipbaran.blogspot.com
(1) : Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı” üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek Bilinç Enstitüsü ya da Bilinç Kürsüsü gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mühendis, mimar, doktor, sosyolog, psikolog vb meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.
***
DİĞERKAMLIK (1) ANDI
Ben ……. …….. Bundan böyle:
(A)
Aşırı tüketmeyeceğime,
Vergi kaçırmayacağıma,
Çevreyi kirletmeyeceğime,
Milli servete zarar vermeyeceğime,
Trafik kurallarını çiğnemeyeceğime,
Rüşvet vermeyeceğime/almayacağıma,
İmar yasasına aykırı işler yapmayacağıma,
Sağlığa aykırı alışkanlıklar edinmeyeceğime,
İş ahlakının korunması için çaba göstereceğime,
Her şeyi devletten bekleme alışkanlığını terk edeceğime,
Diğer deyişle, KIRMIZIDA DURACAĞIMA, eşdeyişle “bencillik”le, daha açık deyişle, yolsuzlukla, çok daha açık deyişle, “Burası Türkiye Bağımlılığı” ile savaşacağıma, şöyle ki:
(B)

Sayılan alanlarda KIRMIZI'DA GEÇMEK isteyenleri, yani "Burası Türkiye" bağımlılarını SOSYAL YAPTIRIM olarak bilinen yöntemle uyaracağıma,
(C)
Uyardıklarıma, kendilerinin de KIRMIZIDA GEÇMEĞE kalkışan başka “Burası Türkiye Bağımlıları”nı aynı yöntemle uyarmalarını önereceğime,
SÖZ VERİYORUM.
KIRMIZIDA DURMAK
: Bireyi erdeme (2) yönlendiren bir ilkedir (3).
SOSYAL YAPTIRIM: Kırmızıda geçmeğe kalkışanları utanmaktan başka bir tepki gösteremeyecek şekilde uyarmaktır.
Bu And yaşama geçtiğinde; bu kadar çok polise, savcıya, hakime gerek kalmayacak, adalet sorun olmaktan çıkacak, “Yurtta Barış” sağlanacak, “muasır medeniyet” aşılacaktır.
(1) Diğerkamlık (özgecilik, elcilik, elseverlik ):
* Başkalarının iyiliği için elinden geleni esirgememe durumu.
* fels. Başkalarının iyiliğine çalışmayı yaşam ve ahlak ilkesi yapan görüş.
* ruhb. Bencillik ve ben tutkusu yerine sevginin başkalarına yönelmesi durumu
Diğerkam (özgeci, elci, elsever ) : Kendi yararından çok başkalarını düşünen, başkalarına yararlı olmaya çalışan, başkalarının iyiliği için elinden geleni esirgemeyen (kimse)
(2) Erdem:
* Ahlakın övdüğü ve ahlaklı olmanın gerektirdiği doğruluk, yardımseverlik, yiğitlik, bilgelik, alçakgönüllülük, iyi yüreklilik, ölçülülük gibi niteliklerin ortak adı.
* İnsanın ahlaksal olarak iyiye yönelmesi, ruhsal yetkinlik.
(3 ) İlke:
* Her türlü tartışmanın dışında, üstünde sayılan, anadüşünce ve inanış, baş kural. eş. prensip
* Temel bilgi, temel kural. eş. prensip
* Uyulması gerekli davranış kuralı. eş. prensip
* fels. Kendisinden başka bir şeyin çıktığı temel, köken; ilk neden, ilk öğe, başlangıç

Hiç yorum yok: