26 Haziran 2010 Cumartesi

Sayın [kurucu] Rektör'den "duyuru ve çağrı" !...

Ben, samimi ve CİDDİYİM...
"can yoldaşlığına varmısınız…?"
***
Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı (Ahilik), milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda başlattığım, insanı, davranışlarını ve nedenlerini araştırdığım, “okul dışı eğitim” olarak tanımladığım çalışmaları yaparken:
***
• “Yasa bağımlısı” oldum.
• “Diğerkâm bir kişilik” edindim.
• “Yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsedim.
• “Her şeyi devletten bekleme alışkanlığı”ndan, “bencillik’ten” kurtuldum.
• Edindiğim “tecrübi bilgi” ile işlevi aşağıda açıklanan Bilinç Üniversitesi’ni kurdum.
• .Kendimi tanımağa başladığımın, Bilinç Çağı’nı idrak ettiğimin ve bir Bilinçolog olduğumun farkına vardım.

Yaşamı, benimle, sözü edilen özellikleri kazanmak amacıyla paylaşacak, 60’ını aşmamış, emekli bir bayan öğretmene ihtiyacım var…
Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu
TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@ttmail.com
WEB: www.bilinc-universitesi.blogspot.com / www.galipbaran.blogspot.com
(1) : Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı” üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek Bilinç Enstitüsü ya da Bilinç Kürsüsü gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mühendis, mimar, doktor, sosyolog, psikolog vb meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Hiç yorum yok: