9 Temmuz 2010 Cuma

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
T. T. K. Başkanlığı'na
Beşevler/ANKARA

*
İlgi: 2. 06. 2010 tarih ve B.08.0.TTK.0.72.01.00.-622.03 sayılı yazınız,
**
(a) “Trafik terörüne son verme ve demokrasiyi tabana yayma projesi”nin ilk ve orta öğretim okulları müfredat programına “uygulama dersi” olarak konulması,
(b) İlk ve orta öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere, “Burası Türkiye Sergisi” eşliğinde, “yasa bağımlılığı” konusunda, bilgilendirme ve yönlendirme konferansları verme konulu başvuruma Başkanlığınızın yukarıda sözü edilen tarih ve sayılı cevabında:
“-Trafik terörüne son verme ve demokrasiyi tabana yayma projesi- nin ilk ve orta öğretim okulları müfredat programlarına -uygulama dersi- olarak konulması öneriniz şu an uygulamada olan bazı derslerin öğretim programları ve ara disiplin alanları ile de örtüştüğü görülmüştür. Bu derslerin öğretim programlarını Başkanlığımızın http//ttkb.meb.gov.tr/ adresindeki öğretmenler portalından takip edebilirsiniz.” denilmiştir
Ancak, sözü edilen portaldan, “uygulamada olan derslerin öğretim programları ve ara disiplin alanları”nın neler olduğu hakkında ve örtüşmenin kapsam ve alanı ile ilgili olarak yeterli bilgi edinilememiştir.
Trafik; başvurumda da ifade edildiği üzere, çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı, milli servet, imar gibi alanlarda yıllar önce başlattığımız, yaşam biçimimi kökten değiştiren; “yasa bağımlısı” olmama; “diğerkâm bir kişilik” edinmeme, “Yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsememe, “Her şeyi devletten bekleme alışkanlığı”ndan (bencillikten) kurtulmama, “Bilinç Çağı”nda yaşadığımın ve kendimi tanımağa başladığımın ve Bilinçolog olduğumun farkına varmama, edindiğim “tecrübi bilgi” ile işlevi aşağıda açıklanan Bilinç Üniversitesi’ni kurmama yol açan çalışmalardan bir tanesidir…
Diğer taraftan, Başkanlığınızın cevabında projemle örtüştüğü ifade edilen öğretim programlarının öğrencilere “yasa bağımlısı” olma, “diğerkâm bir kişilik” edinme, “Yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümseme gibi özellikleri kazandırıp kazandırmadığı, onları “her şeyi devletten bekleme alışkanlığı”ndan (bencillikten) kurtarıp kurtarmadığı konularına ve başvurumun (b) maddesinde yer alan, ilk ve orta öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere, “Burası Türkiye Sergisi” eşliğinde, “yasa bağımlılığı” konusunda, bilgilendirme ve yönlendirme konferansları verme” konusuna ise, hiç değinilmemiştir.
Uygulamada olduğu söylenen derslerin (a) önerdiğim projeyle ne ölçüde örtüştüğünün ve (b) öğrencilere yukarıda sözü edilen özellikleri kazandırıp kazandırmadığını anlayabilmem ve yıllardır devam eden bu tür çalışmalarımın ciddiye alınmasını sağlamada göreceği işlev bakımından sizinle doğrudan görüşmemin çok önemli olduğunu bilmenizi istiyorum.
Önerdiğim proje ile birlikte kullanılmak üzere hazırladığım “Öğrenciler İçin Diğerkâmlık Andı” örneği eklidir.
Sizinle görüşme olanağı sağlanmasını ve “Öğrenciler İçin Diğerkâmlık Andı”nın önerdiğimiz projeyle birlikte dikkate alınmasını ilgi ve emirlerinize arz ederim.
Saygılarımla.
Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu
TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76 - E-POSTA: galipbaran@ttmail.com
WEB: www.bilinc-universitesi.blogspot.com / www.galipbaran.blogspot.com
(1) : Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı” üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek Bilinç Enstitüsü ya da Bilinç Kürsüsü gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mühendis, mimar, doktor, sosyolog, psikolog vb meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.
EKİ: Öğrenciler İçin Diğerkâmlık (1) Andı
ADRES: 4076 Sokak No: 5/2, Turgutreis- BODRUM
***
BİLGİ NOT'U "ÖNEMLİ"
Bu başvuru; Turgutreis Ptt'sinden 07.07.2010 Tarih ve RR019111035549 Numara ile;
Milli Eğitim Bakanlığı "Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'na" gönderilmiştir.
DEĞERLİ İLGİ VE BİLGİLERİNİZE!...

Hiç yorum yok: