16 Ekim 2010 Cumartesi

BASIN AÇIKLAMASI
Yıllardır, Türk halkının;
* Vergi kaçırmayarak, Vergi Yasası’na uymasını,
* Çevreyi kirletmeyerek, Çevre Yasası’na uymasını,
* Trafik kurallarını ihlâl etmeyerek, Trafik Yasası’na uymasını,
ÖZETLE;
Türk halkının “yasa bilinci” edinmesini sağlamak için çalışmakta, bu işi eksiksiz ve kusursuz yapabilmek için, emek, zaman ve benim gibi emekli bir memur için servet sayılacak miktarda para harcamaktayım…
DAHA AÇIK BİR DEYİŞLE:
Halkın “yasa bilinci” edinmesini sağlama konusunda benden daha sorumlu konumlarda olup, karşılığında dolgun maaşlar alan üst düzey yetkililerin işlerini kolaylaştırmak için çalışıyorum.
Ancak onlar, işlerini kolaylaştırmak için çalıştığım üst düzey yetkililer, beni ciddiye almıyorlar, uzattığım eli tutmuyorlar. Dahası, bazı üst düzey yetkililer gözaltına bile aldırıyorlar. (“Kırmızı ışık eylemcisi gözaltında/ 22. 04. 1998/ Milliyet)
Onlarla; İçişleri Bakanlığının, Milli Eğitim Bakanlığının üst düzey yetkilileri ile, işlerini kolaylaştırmak için çalıştıklarımla yüz yüze görüşmek, benim çalışmalarımı kolaylaştırmalarını rica etmek için Ankara’ya gittim. 06 -09 Ekim günlerinde kapı, kapı dolaştım. Alt düzey yetkililerle görüşebildim. Üst düzey yetkililerin birisiyle görüşebilmek için randevu talep ettim. Beklemeğe başladım. Hala bekliyorum…
Anladım ki; işlerini kolaylaştırmak için çalıştığım bu üst düzey yetkililer benimle görüşmek istemiyorlar.
Şu var ki; onlar beni ciddiye almasalar, benimle görüşmek istemeseler bile, “yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsemiş bir insan olarak “ölünceye kadar” diyerek üstlendiğim bu görevi ne pahasına olursa olsun sürdüreceğim. (“Her kavşağa bir Galip”/ Sabah/ 12. 16. 1998)
SONUÇ OLARAK:
Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Başbakanı, İçişleri Bakanını, Milli Eğitim Bakanını, Emniyet Genel Müdürünü, M. E. Bakanlığı T. T. Kurulu Başkanını bu basın açıklaması ile protesto ediyor; Onları, PROGRAMI aşağıda açıklanan çalışmalarımızı izlemeğe davet ediyorum. Onlara ben randevu veriyorum…
Ben aslında, o çalışmalarımızı izlemeğe, Aziz Usta’ya:
“Bende hakkın çoktur halkım
Utanırım hakkını helal et demeye
Dünya durdukça durasın halkım” dedirten saygıdeğer Ankara Halkını davet ediyorum…
SON SÖZ:
Geleceğin Türkiye’sini inşa çalışmalarımızı yaparken elimizden tutan, bize destek olan, eski Bodrum Kaymakamı Uğur Boran’a;, Eski Muğla Valisi Lale Aytaman’a, İstanbul’da gözaltına alınışımı izleyen günlerde Karayolu Güvenlik Kurulunun 14. toplantısına davet ederek bir sunuş yaptıran Dr. Şevket Ayaz’a, Muğla Emniyet Müdürlüğüne bana yardımcı olunması için bir talimat gönderen eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı M. Sabri Kanlıkavak’a, halen Gaziantep Emniyet Müdürü olarak görev yapan Süleyman Oğuz’a bu vesileyle teşekkür etmeyi ödenmesi gereken bir borç biliyorum…
Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu
TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@ttmail.com
WEB: www.bilinc-universitesi.blogspot.com / http://www.galipbaran.blogspot.com/

***
UYGULAMA VE EYLEM PROGRAMI
22 EKİM 2010, ANKARA
TARİH GÜN SAAT YER/ADRES VE UYGULAMA
*
22 Ekim 2010 Cuma 10: 00- 11: 00 Kızılay Meydanı GMK Bulvarı yaya geçidinde “Trafik kurallarına uyalım uymayanları uyaralım“ uygulaması.
*
22 Ekim 2010 Cuma 12: 00- 13: 00 Ağırlıklı olarak Sakarya Caddesinde olmak üzere; Kızılay çevresindeki sokak ve caddelerde “izmarit toplama” uygulaması
*
22 Ekim 2010 Cuma 14: 00- 15: 00 Yüksel Caddesinde “Burası Türkiye Sergisi” ile eşzamanlı olarak açık hava konferansı.
*
Uygulamalara; Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL, TBMM Başkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanları, Genelkurmay Başkanı, Ankara Valisi, Kamu Kurum ve Kuruluş Genel Müdürleri ile;
Medya, Basın ve Yayınımızın değerli Muhabir, Yazar ve çizerleri ile;
Sevgili “ANKARA HALKI” davetlidir.

***
TEYİT VE İRTİBAT:
GALİP BARAN
TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76 / 0312.433 82 06
E-POSTA: galipbaran@ttmail.com, bilincuniversitesi@gmail.com
WEB: www.bilinc-universitesi.blogspot.com / www.galipbaran.blogspot.com
***
Valilik Makamına
ANKARA
*

Konu: 20, 21 ve 22 Ekim 2010 tarihlerinde Kızılay Meydanı ve çevresinde yapılacak uygulama ve eylem programı hakkında,
*
Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlâkı (ahilik), milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda başlatılan ve yıllardır sürdürülen; İnsan’ı, davranışlarını ve davranış nedenlerini araştırdığımız ve okul dışı eğitim olarak tanımladığımız çalışmalarda yaşam biçimim kökten değişti:
* “Yasa bağımlısı” oldum.
* “Diğerkâm bir kişilik” edindim.
* “Yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsedim.
* Edindiğim “tecrübi bilgi” ile Bilinç Üniversitesi’ni (1) kurdum.
* Bu süreçte kendimi tanımağa başladığımın,“Bilinç Çağı”nda yaşadığımın ve Bilinçolog olduğumun farkına vardım…
Toplumun çevre, trafik ve vergi bilgisinin, bu alandaki yasaların ihlâl edilmesini, önlemediği ve felâket olarak tanımlanan “İklim değişikliği”nin “Bilgi Çağı”nda gerçekleştiği dikkate alındığında, “Bilinç Çağı”nın anlamı ve “bilinç”, “yasa bağımlılığı”, “yasa bilinci” gibi kavramların önem ve değeri kendiliğinden ortaya çıkar…
Toplumda “yasa dışı davranışların” en aza indirilmesi etkinliklerine karınca kararınca katkıda bulunmak ve özellikle katılımı özendirmek amacıyla başlatılan ve yıllardır sürdürülen, uygulandığında yukarıda sayılan özellikleri kazandıran çalışmalarda edindiğimiz birikimi toplumla paylaşmak için hazırlanan eylem PROGRAMI eklidir.
Bilgilerinize arz olunur.
Saygılarımızla.

Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu
(1) : Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı” üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek Bilinç Enstitüsü ya da Bilinç Kürsüsü gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mühendis, mimar, doktor, sosyolog, psikolog v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.
EK: PROGRAM

Hiç yorum yok: