15 Haziran 2011 Çarşamba

Galip Baran der ki:....

Bilinçolog: Galip BARAN
MAHFİ EĞİLMEZ’İN 
GÖREVİ
Bu sabah (15. 06. 2011) NTV’de sayın Servet Yıldırım ve sayın Mahfi Eğilmez’i dinliyorum. Mahfi Eğilmez İstanbul’da bir kavşakta, sola dönülmez işareti olduğu halde, polislerin bile döndüklerinden, bu yolsuzluğu yaptıklarından, söz etti.
NTV -Mahfi EĞİLMEZ
Nedenini ise; “sürücüler o kurala uydukları takdirde, dönüş yapabilmek için çok uzun bir yol kat etmek zorunda kalacaklar, bu nedenle uymuyorlar” şeklinde açıkladı. Ve ekledi. “Kurallar yaşama uygun olmalı. Ya da o kavşağa bir polis koymalı ve kural ihlâl eden herkese ceza yazmalı” dedi.
Sayın Eğilmez’in öncelikle bilmesi gereken gerçek: Bu ülkede “meli”, ya da “malı” ekleriyle yapılan cümlelerle verilen mesajların bir işe yaramadığıdır. Yarasaydı; “Çevremizi kirletmeyelim”, “trafik kurallarına uyalım”, uymayanları uyaralım” benzeri sloganlarla verilenler bir işe yarardı. Çevre kirletilmezdi, trafik kuralları ihlâl edilmezdi…
Sayın Eğilmez’in NTV’de sadece dile getirmekle yetindiği trafik ; günlük yaşamda yasa kavramıyla karşılaşmamızı sağlayan, “yasa bağımlısı” olmamda baş rolü oynayan çalışmaların önde gelenidir…
Nasıl “yasa bağımlısı” olduğuma gelince:
Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı (ahilik), milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda başlattığımız, insanı, davranışlarını ve nedenlerini araştırdığımız, başlangıcı 1989 yılına uzanan, okul dışı eğitim” olarak tanımladığımız, beni bilinçlendiren, bencillikten kurtaran, içimdeki “yolsuzluk yapma eğilimi”ni, (bildik deyişle, “Yolsuzluk Canavarı”nı) yok eden çalışmaları yaparken yaşam biçimim kökten değişti:
*   “Yasa bağımlısı” oldum.
*   “Diğerkâm bir kişilik” edindim.
*   “Yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsedim. 
*    Edindiğim “tecrübi bilgi” ile işlevi aşağıda açıklanan Bilinç Üniversitesi’ni kurdum.
*    Kendimi tanımağa başladığımın “Bilinç Çağı”nda yaşadığımın ve Bilinçolog olduğumun farkına vardım…
Sayın Eğilmez’in gözlediği, ancak yukarıda da sözü edildiği üzere, sadece dile getirmekle yetindiği türden bir sorunla karşılaştığımda yaptığım iş: (a) ya o ihlâl edilen kuralı düzettirmek ya da (b) ihlâl edeni ilgili makama  şikayet edip ceza yazdırmak oluyor…
“Yasa bağımlısı” oluşumla ilgili başka sonuçlar:
*    Turgutreis Yat Limanını, (a) ÇED Raporunu yok sayarak, denizi kirleterek, Çevre Yasası’nı ihlâl ederek, yolsuzluk yaparak inşa eden; (b) Limanı, giriş kapılarına gölgelik olarak konulan brandaları zemine bağlayan  çelik halatlarla yaya yolunu işgal ederek, kamusal alana tecavüz ederek, trafik güvenliğini hiçe sayarak, bu yolsuzluğu da yaparak işleten, Doğuş Grubu’na sözü edilen çelik halatları söktürdüm. (bu yolsuzluğu önledim)
*    Turgutreis Otobüs Garajı karşısındaki Total Benzin istasyonunun da, aynı şekilde; yaya yolunu işgal ederek, kamusal alana tecavüz ederek, insan haklarını hiçe sayarak, Trafik Yasası’nı ihlâl ederek, yolsuzluk yaparak koyduğu reklâm panosunu da söktürdüm… (bu yolsuzluğu da önledim)
Açıklanan gerçekler ışığında, Sayın Eğilmez’e;  başta sözü edilen türden sorunları (yolsuzlukları), dinleyenleri gülümsetmekten öte bir anlam taşımayacak şekilde dile getirmek yerine, benim gibi davranmasını, diğer deyişle, ya uyulmayan kuralı, koyanlara düzelttirmesini. ya da o kuralı ihlâl edenlere ceza yazdırmasını, ondan sonra NTV’de anlatmasını tavsiye ediyorum…
SONUÇ OLARAK: 
Sayın Eğilmez’in bu tavsiyemi ciddiye alması ve benim gibi davranması durumunda; bu dünyanın ikinci “yasa bağımlısı” olacağını, böylece,  bu ülkede “yasa bağımlısı” sayısının artmaya başlayacağını bilmesini istiyorum...

Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu

TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@ttmail.com

(1)    :  Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek Bilinç Enstitüsü ya da Bilinç Kürsüsü gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır

Hiç yorum yok: