8 Eylül 2011 Perşembe

Sayın: Ayşe Sucu'ya "açık" mektup,,,,,,,,,,


Ayşe Sucu
Sözcü Gazetesi
Sayın Ayşe Sucu,

5. 09. 2011 günlü Sözcü’deki köşenizde yer alan  “Bir duruş sahibi olmak” başlıklı makalenizde, zulüm ve haksızlık karşısında mücadele eden insan ve toplumların Allah tarafından kurtuluşa eriştirildiklerinden; yalnızca Allah’tan yardım dileyen  insanların ödüllendirileceklerinden; “hakk”ın ve “haklı”nın yanında olmaktan; insanlık için mücadele edenlerden; sahip olunan mal, mülk gibi şeylerden bağış yapmadıkça “gerçek iyiliğe” erişilemeyeceğinden; insanın  bu Tanrısal davranışı gerçekleştirmesinden; her şeyin sahibinin Yüce Allah oluşunun göz ardı edilişinin toplumsal hayattaki dengelerin bozulmasına yol açarak zengin ile yoksulun arasındaki uçurumu arttırdığından; gün geçtikçe maddileşen bu dünyada, gerçek iyiliğe sevilen şeylerden verilerek ulaşabileceğinden söz ediyorsunuz

Sayın Sucu,
Bu yazınızda, bana göre, insanın bencil (hodkâm) bir varlık olarak yaşamayı bırakıp, sencil (diğerkâm) bir varlık olarak yaşamaya başlamasının önemine dikkat çekmektesiniz. Ben bu konuda aşağıda sözü edilen çalışmaları yaparken küçümsenemeyecek bir yol aldığımı düşünüyorum...
Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı (ahilik), milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda başlattığımız, insanı, davranışlarını ve nedenlerini araştırdığımız, okul dışı eğitim” olarak tanımladığımız, bazıları yerel bazıları merkezi yönetimin sorumluk alanına giren, beni sayılan alanların tümünde bilinçlendiren, bencillikten kurtaran çalışmaları yaparken yaşam biçimim kökten değişti:
“Yasa bağımlısı” oldum.
*    Kendimi tanımağa başladım.
*   “Diğerkâm bir kişilik” edindim.
*   “Yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsedim. 
*    Edindiğim “tecrübi bilgi” ile işlevi aşağıda açıklanan Bilinç Üniversitesi’ni kurdum.
*    “Bilgi Çağı”nda bocalamakta olan Muasır Medeniyet’i aştığımın “Bilinç Çağı”nda yaşamağa başladığımın ve Bilinçolog olduğumun farkına vardım.
“İklim değişikliği”nin “Bilgi Çağı”nda gerçekleştiği; aynı çağda ozon tabakasının delindiği, buzulların eridiği, yağmur ormanlarının tükendiği, türlerin azaldığı, “Bilgi Çağı”nın  bilgilendirici eğitim anlayışı”nın, felâket olarak tanımlanan “iklim değişikliği”ni önlemeğe yetmediği ve bu sonuçtan bu gezegenin bencil (hodkâm) ve bilinçsiz sakinlerinin sorumlu oldukları dikkate alındığında, “Bilinç Çağı”nın “bilinçlendirici eğitim anlayışı”nı hayata geçirmenin, yalnız ülkemizi değil, dünyayı “Bilinç Çağı”na yönlendirmenin önemi, zorunluluğu, kaçınılmazlığı, “olmazsa olmazlığı”, kendiliğinden ortaya çıkar…

Sayın  Sucu,
Yukarıda sözü edilen çalışmaları yaparken ilk ve orta öğretim okulları müfredat programına “uygulama dersi” olarak konulması amacıyla geliştirdiğimiz, M. E. Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’na gönderdiğimiz, özenle uygulanması durumunda Türkiye’nin geleceği çocuklarımızı da bilinçlendireceğine, onlara da diğerkâm kişilik kazandıracağına inandığımız “Trafik terörüne son verme ve demokrasiyi tabana yayma projesi,  ciddiye alınmadı. Bu konuda Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderdiğimiz 17. 03. 2011 tarihli dilekçeye hala bir cevap verilmedi…Yıllardır devam eden çalışmalarda edindiğimiz birikim çaba boşa gitti…
Konuyu/sorunu köşenizde değerlendirir, ülkenin geleceği çocuklarımızı emanet ettiğimiz M. E. Bakanlığı ilgililerini uyandırmamıza yardımcı olursanız çok seviniriz…
Yukarıda sözü edilen çalışmalarda geliştirdiğimiz bazı yazılarımız eklidir…
Saygımızla.
Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu

TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@ttmail.com

(1)    :  Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı”  üniversitelerinin, zamanla “Bilinçoloji Ana Bilim Dalı”na dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.

EKLERİ:
  1. Diğerkâmlık Andı
  2. Öğrenci Andı
  3. “Trafik terörüne son verme ve demokrasiyi tabana yayma projesi”
  4. Erdem Öğreten Delinin hikayesi.
  5. Galip için söylenenler

Hiç yorum yok: