26 Nisan 2010 Pazartesi

Bilinç Üniversitesi "GÜNCEL HABER..."

TRAFİK TERÖRÜNE SON VERME
VE DEMOKRASİYİ TABANA YAYMA PROJE PROTOKOLU
'ÇORUM' UYGULAMA PROGRAMI
ÖN BİLGİ:
Bodrum’un Turgutreis Beldesinde 1989 yılında başlattığımız çöp toplama kampanyası, izleyen yıllarda, çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı, milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda yaşanmakta olan sorunları önlemeyi öngören projelere dönüştü. İnsanı, davranışlarını ve nedenlerini araştırdığımız, “okul dışı eğitim” olarak tanımladığımız, yaşam biçimimizde devrim niteliğinde değişikliklere yol açan, bizleri bilinçlendiren, kendimizi tanıma sürecini başlatan bu çalışmalarda, çöp toplamağa başladığımızda öngördüğümüz hedefi aştık:
“Çevre bilgimiz”in çevreyi kirletmemizi, “trafik bilgimiz”in trafik kurallarını çiğnememizi, “vergi bilgimiz”in vergi kaçırmamızı, “tasarruf bilgimiz”in israfı, “yasa bilgimiz”in yolsuzluk yapmamızı önlemediği ve “İklim değişikliği”nin “Bilgi Çağı”nda gerçekleştiği dikkate alındığında, “Bilinç Çağı”nın anlamı ve Bilinç Üniversitesi’nin işlevi kendiliğinden ortaya çıkar…
1996 yılında, Bodrum’da, yayalarla ilgili trafik ışığıyla donatılmış kavşaklarda “Kırmızıda duralım, kurallara uyalım” sloganıyla bir kampanya başlattık. Toplu yaşamda özgürlüklerin özgürlüklerle sınırlı olduğu anlayışından hareketle ve kırmızı ışıkta durmanın yeşil ışıkta geçme hakkı olana saygı anlamına geldiği gerçeğini dikkate alarak bu kampanyayı uyguladığımız kavşakları “demokrasi dershanesi” ve bu kampanyada geliştirdiğimiz uygulamayı, “Trafik terörüne son verme ve demokrasiyi tabana yayma projesi” olarak tanımladık. Sözü edilen proje ve uygulama protokolu aşağıdadır.
Çocuklarımıza “trafik bilinci”, ”demokrasi kültürü” ve “özgüven” yanında “diğerkam kişilik” kazandıracağına, “yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsemelerini sağlayacağına inandığımız bu projenin, ilk ve orta öğretim okulları müfredat programına “uygulama dersi” olarak konulmasını öneriyoruz.
Geçtiğimiz yıllarda başlatılan “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri” projesi ile birlikte uygulanabilecek olan bu projenin, uygulayan okula, geçen yıl Mart ayında başlatılan “Trafik Okulu” bayrağı ve “Trafik Okulu” sertifikası kazandıracağını düşünüyoruz…
PROJE
Uygulama yeri : Yayalarla ilgili trafik ışık ve işaretleriyle donatılmış kavşaklar.
Örnek kural : Trafik Yasası’nın yayalarla ilgili kırmızı ışık kuralı “örnek kural” olarak seçilmiştir.
Uygulama : Projede yer alan öğrenciler, kırmızı ışıkta geçmeğe kalkışan yayaları “sosyal yaptırım” olarak bilinen (kırmızıda geçeni, anında, yüzüne karşı, utanmaktan başka tepki göstermeyecek şekilde uyarmayı öngören) yöntemle uyarırlar. Uyardıkları yayalara, kendilerinin de başka yayaları aynı yöntemle uyarmalarını önerirler.
Uygulama süresi : Toplumun projenin uygulandığı il, ilçe ya da beldede, Trafik Yasası’nın yayalarla ilgili kırmızı ışık kuralına uyma alışkanlığı görülür şekilde arttığında, yasanın bu kurala uymayanlar için öngördüğü cezanın uygulanması süreci başlatılır.
Galip BARAN ... &... İsmet SEYHAN
TEL: (0252) 382 34 77, (0535) 844 84 76

0364 226 76 77, 0356 658 44 99
E-posta: galipbaran@ttmail.com ismet_seyhan@hotmail.com
(1) : Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı” üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek Bilinç Enstitüsü ya da Bilinç Kürsüsü gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mühendis, mimar, doktor, psikolog vb meslek mensuplar.
PROTOKOLUN KATILIMCILARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Bilinç Üniversitesi :
Projeyi, devletin trafikten sorumlu kuruluşlarının ve diğer katılımcıların verecekleri destek ve gösterecekleri işbirliği anlayışı içinde yürütür.
Çorum Valiliği : Devletin trafik hizmetinden sorumlu kuruluşlarının bu projeye, verecekleri desteğin en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlar.
Çorum Belediyesi : Projenin uygulanacağı kavşağın ya da kavşakların eksiklerini giderir (nizami hale getirir). Projeyle ilgili pankart, yazı ve benzeri araçların kentin belli başlı yerlerinde sergilenmesi konusunda yardımcı olur.
İl Emniyet Müdürlüğü : Emniyet Müdürlüğünün vereceği destek, uygulamada yer alacak görevlilerle birlikte hazırlanacak (protokole eklenecek) bir programla belirlenir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü : Milli Eğitim Müdürlüğü’nün vereceği destek, bu çalışmada yer alacak okulların rehber öğretmenleriyle birlikte hazırlanacak (protokole eklenecek) bir programla belirlenir. (PROGRAM önerisi eklidir)
Hitit Üniversitesi :Üniversitenin sosyal sorumluluk projesine katkısı ilgili rektörlüğün projenin etkin kullanabilirliği üzerine gözlem ve sonuç verilerinin bilimselleştirilmesi (uygulamanın alışkanlık kazandırmadaki etkin rolü) projenin yaygınlaştırılmasında önemli fayda sağlayacaktır.
Müftülük : Müftülüğün, bu projenin anlam ve önemini camilerde halka anlatma, ilgili duyuru ve yazılı açıklamaları asma gibi konularda yardımcı olması beklenmektedir.
Şoförler ve Otomobilciler Odası: Oda’nın, bu projenin amacını oda üyelerine anlatma ve Federasyona duyurma ve ilgili çağrı, duyuru ve yazılı açıklamaların oda üyelerinin araçlarına asma gibi konularda yardımcı olması beklenmektedir.
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve kişiler: Trafik sorunuyla ilgilenen STK ya da duyarlı kişilerin bu projenin uygulamasında yer alarak katkıda bulunmaları beklenmektedir.
KATILIMCI ADI İMZASI
BİLİNÇ ÜNİVERSİTESİ:..............
ÇORUM Valiliği : ......................................
ÇORUM Belediyesi : ……………………......
İl Emniyet Müdürlüğü : ..........................
İl Milli Eğitim Müdürlüğü : ……………….
Hitit Üniversitesi : ………………………...
Müftülük : ......................................... .......
Şoförler ve Otomobilciler Odası : ...........
STK’lar ve bireyler (varsa) : ...................
OKULLAR İÇİN PROGRAM (ÖNERİ)
A. OKUL İÇİ ETKİNLİKLER:
(a) İLK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ
* Kavşaklarda yapılan uygulamayı rehber öğretmenlerin gözetiminde izlerler.
* Gözlemlerini sözlü, yazılı ya da çizili olarak ifade ederler. Yazılı ya da çizili ifadelerini ve okullarda/sınıflarda düzenleyecekleri trafik köşesi panolarına asarlar.
* Rehber öğretmenler yardımıyla oyunlar hazırlarlar, sahneye koyarlar.
(b) ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ
* Öğrenciler, uygulamasında rehber öğretmenler eşliğinde yer alacakları projeyi okulda aralarında tartışırlar. Kendilerini uygulamanın sorumluluğunu üstlenecek şekilde geliştirirler.
* Trafik örneğinden yola çıkarak ülkenin diğer sorunlarıyla ilgili projeler üretirler..
* Aynı şekilde, oyunlar hazırlayıp, sahneye koyarlar.
B. OKUL DIŞI ETKİNLİKLER
(a) İLK ÖĞRETİM:
Bu öğrenciler;
* Orta öğretim okulu öğrencilerinin yer alacakları uygulamaları, rehber öğretmenler gözetiminde yetinirler.
(b) ORTA ÖĞRETİM: Bu öğrenciler;
* Güvenlik önlemlerinin alındığı kavşaklarda yapılacak çalışmalarda rehber öğretmenler eşliği ve gözetiminde yer alırlar.
* Basınla iletişim kurarlar, uygulamayı izleyen halkla konuşurlar, anket yaparlar.
* Düzenleyecekleri öğrenci kongrelerinde, edindikleri birikimle ilgili sunuşlar yaparlar.

Hiç yorum yok: