28 Nisan 2010 Çarşamba

Belediye Başkanlığına
TURGUTREİS

Konu: Bilinç Üniversitesi için uygun bir yer tahsis isteğimiz ve “yaşanabilir bir Turgutreis için ‘Yerel HABİTAT’ Konferansı” önerimiz.
Sayın Başkan,
Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı, milli servet, imar vb. alanlarda gerçekleştirdiğimiz; bazıları yerel bazıları merkezi yönetimin sorumluluk alanına giren sorunların çözümünü, devletin iş yükünü azaltmayı, devlete sahip çıkmayı hedef alan çalışmaları yaparken yaşam biçimim kökten değişti:
* “Yasa bağımlısı” oldum.
* “Diğerkâm bir kişilik” edindim,
* “Yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsedim,
* “Her şeyi devletten bekleme alışkanlığı’ndan” ve “bencillikten” kurtuldum,
* Bilinç Çağı’nda yaşadığımın ve kendimi tanımağa başladığımın farkına vardım.
* Edindiğim “tecrübi bilgi” ile işlevi aşağıda açıklanan Bilinç Üniversitesi’ni kurdum ve kendimi Bilinçolog olarak tanımlamağa başladım. (benden bir Bilinçolog diploması bekleyenin, bu diplomayı verme hak ve yetkisine sahip üniversite, kurum ya da kuruluşun adını da vermesi gerekir)

Sayılan özellikleri bana kazandıran çalışmaları yaparken, (1996 yılında):

(a) 14 - 29 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Asrın Zirvesi olarak tanımlanan HABİTAT Konferansına katıldım. Bu konferans da1993 yılında Turgutreis’te başlattığımız atık kâğıt toplama kampanyası ile ilgili bir sergi açtım ve sunumlar yaptım. (Tek kişilik ordu/ Milliyet/13.06.1996) Bu kampanyaya, “Türkiye Ulusal Rapor ve Eylem Planı’nda (sayfa 70) yer verildi ve “Başarılı sivil toplum pratikleri” arasında gösterildi.
(b) Turgutreis’te İlk Yerel HABİTAT Konferansını başlattım. (Turgutreis’te Yerel HABİTAT /Cumhuriyet / 15.07.1996)
(c) 17 - 21 Ekim tarihleri arasında Bodrum’da yapılan Yerel HABİTAT Konferansına katıldım. Emekliler ve Trafik Kozalarını kurdum.
Sayın Başkanım;

Birleşmiş Milletlerden kaynaklanan, “yaşanabilirlik”, “sürdürülebilirlik”, “hakçalık” gibi hedefleri ve “yönetişim”, “yapabilir kılma”, “katılımcılık” ve “çözümde ortaklık” gibi ilkeleri (araçları) olan HABİTAT Konferanslarının en kayda değer özellikleri:
Devletin, ülkede yaşanmakta olan sorunların çözümü konusunda;
(a) Koza adı altında faaliyet gösterecek tek kişilik girişimleri dahi muhatap alması,
(b) Dernek, vakıf ya da benzeri bir örgütlenme koşulu öngörmemesi,
(c) Bu gibi girişimleri devlet vatandaş işbirliğinin kolaylaştırmada etkili bir araç olarak kabul etmesidir.
HABİTAT’la öylesine hem-hal oldum ki, “yasa bağımlısı” olmak yetmedi “HABİTAT bağımlısı” da oldum oldum. (HABİTAT sevdalısı-bağımlısı- bir kişi, aday gösterilebilir mi” Hürriyet/29. 05. 2007/Yalçın Bayer).
Ancak, ne yazık ki; Cumhurbaşkanı Demirel’in:

“HABİTAT II Konferansı bizim için bir gurur vesilesidir. Bodrum HABİTAT Konferansını, örnek bir etkinlik olarak değerlendiriyorum” diyerek övdüğü etkinliklerin arkası getirilemedi.
(c) Verilen sözler tutulmadı. İstanbul HABİTAT Bölge Ofisi açılamadı. Bodrum HABİTAT Konferansı sonrasında açılan HABİTAT İzleme ve Uygulama Bürosu ilgisizlik yüzünden kapandı.
Böylesine büyük umutlar bağlanan İstanbul ve Bodrum HABİTAT Konferansları başarılı olamadılar. “Dağlar fare doğurdular”. Bu sonuçların; insanların, o konferanslara, devlete sahip çıkmak, kentleri daha yaşanabilir kılmak için değil, kişisel ya da siyasal çıkar sağlamak amacıyla katılmış olmalarından kaynaklandığı zamanla anlaşıldı.
Oysa Turgutreis Yerel HABİTAT’da verilen sözler tutuldu. HABİTAT etkinliklerinden yıllar önce başlatılan çalışmalar sürdürüldü. Belediye’nin Muğla Valisi Lale Aytaman’ın özel ricası üzerine tahsis ettiği, başlangıçta MEKAN olarak tanımlanan çalışma yeri, günümüzde, Bilinç Üniversitesi Bürosu olarak hizmet vermektedir.

Ancak, halen yapılmakta olan çalışmalar ve geleceğe dönük projeler için daha uygun bir yere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın karşılanması durumunda; Turgutreis benzer HABİTAT Konferanslarına öncülük edecek, Turgutreis bir dünya kenti olacaktır.
Konuyu bu yönüyle kamuoyuna duyurmak ve Turgutreis halkını “daha Yaşanabilir bir Turgutreis için” katkıda bulunmağa çağırmak amacıyla Turgutreis Belediye Meclis Salonunda ya da uygun görülecek başka bir yerde bir HABİTAT Konferansı vermek istiyoruz.

Bilinç Üniversitesi için uygun bir yer tahsisi talebimizi ve HABİTAT Konferansı verme önerimizi takdirlerinize arz ederiz.

Saygılarımla
Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu
TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-POSTA: galipbaran@ttmail.com
WEB: www.bilinc-universitesi.blogspot.com / www.galipbaran.blogspot.com
(1) : Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı” üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek Bilinç Enstitüsü ya da Bilinç Kürsüsü gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mühendis, mimar, doktor, sosyolog, psikolog vb meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.
ADRES: 4076 Sokak No: 5/2
Turgutreis- BODRUM
***
BİLİNÇOLOG!…
Türk kurala NEDEN;
• İşine ve kolayına geldiği, YERDE,
• İşine ve kolayına geldiği, ZAMANDA,
• İşine ve kolayına geldiği, KADAR
U Y A R ?....
Matematiği, fiziği, kimyayı,

“PARA KAZANMAYI”
öğrenen TÜRK,
Kırmızıda durmayı,

“HAYATTA KALMAYI”
neden öğrenemez?
Bilinç Üniversitesi
Turgutreis- BODRUM
***
Su dolu bardağa zeytinyağı ilâve etmek için çalışmanın beyhude bir uğraş olduğunu geç de olsa anladım.
İnsanlar bardaklarını suyla doldurmuşlar…
Zeytinyağı koyuyorsun taşıyor…
Ne yapmalı ki, taşmasın? ***

Kurbağa pişirmenin tekniğini bilenler, köşeleri dönüyorlar, dünyayı yönetiyorlar. Bunu da anladım…
Yıllardır ders çalıştıktan sonra sınava girdim. Sordular?
Çok çalıştın. Ne olmak istiyorsun, yaz dediler.
Baktım herkes, mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog, antropolog gibi şeyler yazıyor…

Ben de, “Bilinçolog” dedim…
Galip BARAN

Hiç yorum yok: