7 Haziran 2008 Cumartesi

ULUSAL BASINDAN SEÇMELER

HÜRRİYET
10 Mayıs 2008
Yalçın BAYER
ybayer@hurriyet.com.tr
Cumhurbaşkanı Gül'e bir öneri:
BİZLER, bir elin parmaklarını bulmayan sayıdaki varlığımızla, yıllardır; çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, milli servet, imar, iş ahlakı, imar, her şeyi devletten bekleme alışkanlığı sorunlarının yaşandığı alanlarda bazı 'okul dışı eğitim çalışmaları' yapıyoruz.
Yaklaşık 20 yıldır devam eden bu çalışmaların bir aşamasında; yeni bir bilinç anlayışı geliştirdiğimizin ve yaşam tarzımızın toplumun çıkarını gözetecek biçimde, Kur'anı Kerim'in Haşr Suresi 9. ayeti'nde sözü edilen İsar kavramı ile bire-bir örtüşecek şekilde değişmeğe başladığının farkına vardık.
Sonuçta, içimizden gelen bir sese uyarak, başkalarının farkında olmadıkları, olsalar bile umursamadıkları sorunlarla ilgilenmeğe başladık. Bu ilgiyi 'toplumsal sorumluluk bilinci' olarak tanımladık.
Geçtiğimiz günlerde Hürriyet Gazetesinde yer alan bir haberden, sizin 'Trafikte dikkat, 10 bin hayat' adıyla başlatılan bir kampanyaya destek verdiğinizi öğrendik.
Cumhurbaşkanlığı makamına bir daha başvurmak ve destek istemek gereğini duyduk.Æ Hürrriyet'teki haberde, "herkesi kurallara uymaya mecbur etmeliyiz' dediğinizi okuyunca; yıllardır yapılan "trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım" ya da "çevremizi temiz tutaLIM" çağrılarında görüldüğü gibi 'meli', 'malı' ve 'lim', 'lım' takıları kullanılarak dile getirilen çağrı ve önerilerin bir işe yaramadığı gerçeğine dikkat çekmemizin uygun olacağını düşündük.Æ
Ayrıca, 'Trafikte dikkat, 10 bin hayat' kampanyasının amacını, "üç yılda ölüm oranını üçte bire indirmek" şeklinde ifade etmiş olduğunuz da kaydediliyor.Æ Bizler 'Trafik terörüne son verme ve demokrasiyi tabana yayma' projesinin ilk ve orta öğretim okulları müfredat programına 'uygulama dersi' olarak konularak yaşama geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Size 'okul dışı eğitim çalışmaları'mızla ilgili olarak bir brifing verebilir miyiz?Önerimizi 'çevre', 'tasarruf', 'trafik' ve 'vergi' gibi konularda ne kadar bilinçsiz bir toplum olduğumuzu dikkate alarak olumlu karşılayacağınıza inanıyoruz. Durumu bilgileriniz ve gereğini takdirlerinize arz ederiz.
Galip BARAN
Rektör, Bilinç Üniversitesi, Turgutreis;
Bilinçolog.(0252- 382 34 77-0535-844 84 76) galipbaran@ttmail.com/.hmmessage P {PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px} BODY.hmmessage {FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma}

Hiç yorum yok: