18 Mart 2009 Çarşamba

TBMM Başkanlığı’na
ANKARA
KONU: Bilinç Üniversitesi’nden seçimleri erteleme önerisi.
Sayın Başkan,
Bizler, örneği ekte görülen “müfredat”ta sayılan alanlarda, yıllardır devam eden, “okul dışı eğitim” olarak tanımladığımız çalışmalarda ileri düzeyde bilinçlendik.
Çevre, tasarruf, trafik ve vergi gibi konularda ne kadar bilinçsiz, bizim deyişimizle, “bilinç yoksulu” bir toplum olduğumuzu dikkate aldığınızda, bilinçlenmenin önemi konusunda bizlere katılacağınızı, “konu”da sözü edilen aşağıda dile getirilen önerimizi dikkate alacağınıza inanıyoruz...
Yıllardır yapıla gelen seçimler gösterdi ki; Atatürk’ün sözünü ettiği “Muasır Medeniyet”i “aşmak” şöyle dursun, yakalamak bilir mümkün değildir. Bize göre sorun “bilinç yoksulu bir toplum” oluşumuzun kaçınılamaz sonucudur. Çözüm ise, “bilinç varsılı bir toplum” olmaktır.
Bir başka deyişle, seçmenin bilinçlenmesidir.
Bu sağlandığında seçilenler de bilinçli olacağından Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir sıçrama yapacağına, “Muasır Medeniyet”i kolaylıkla aşacağına ve “Dünya Barışı”na öncülük edeceğine inanıyoruz.
Bu nedenle, yerel seçimlerin bir süre ertelenmesini, toplumun bilinçlenmesi konusunda, çalışmalar başlatılmasını, bu bağlamda “seferberlik” projeleri uygulanmasını öneriyoruz.
Seçimlerin yaklaştığı günümüzde ortaya çıkan “TC vatandaşlık numaralı hüviyet cüzdanı” sorunu da erteleme önerimizin bir başka nedenidir.
Sayın Başkan,
Bilinç Üniversitesi bu konuda yardımcı olmağa hazırdır.
Saygılarımızla.
Mustafa Nevruz SINACI
Bilinç Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Gazeteci-Yazar
e.MAİL: gercek.demokrat@hotmail.com
***
BİLGİ:
ALLAH’IN LÜTFU
BİLİNÇ ÜNİVERSİTESİ
Zeki Kentel: Atatürk’ün Bursa Nutku ile ilgili yazımla ilgili bir değerlendirmesinde “G. Baran Allah’ın rızası için çalışıyor” dedi
Mahmut Hayırlıoğlu, (OTOMOTOR dergisinde yer alan )10 Mayıs 1998 tarihli yazısında: “Ey ahali duyduk duymadık demeyin; Galip Dede devletin yapamadığını yapmağa soyundu., O’nu kimi deli, kimi de dikkat çekmek isteyen biri zannetti.”
SEÇİMLER
Seçimlerde TC vatandaşlık numaralı nüfus hüviyet cüzdanı olmaksızın oy kullanamama sorunu da seçimlerin bir ya da beş yıl ertelenmesini gerektiren bir diğer nedendir. Bence.asıl neden,.seçmenlerin bilinçlenmesini sağlamak. Böylece, seçim konusunda da, trafik, çevre, vergi konularında olduğu gibi bilinçsiz seçmenlerin bilinçlenmesi için çalışılsın. Bu erteleme Türkiye’ye muasır Medeniyet’i aşmada sıçrama yaptıracak bir fırsattır. Bilinç Üniversitesi bu konuda yardımcı olmağa hazırdır.
Galip BARAN
Bilinç Üniversitesi Rektörü
e.MAİL: galipbaran@ttmail.com

Hiç yorum yok: