17 Kasım 2008 Pazartesi

Valilik Makamına
ANKARA

KONU: Ankara’da “bilinç” konusunda vereceğimiz “açık hava konferansı” ve bu konferansla bağlantılı etkinlikler hakkında,
"AÇIK DİLEKÇE"
Sayın Vali,
Yıllardır çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı, milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda başlattığımız, “okul dışı eğitim” olarak tanımladığımız, zamanla insan davranışlarını ve nedenlerini mercek altına aldığımız projelere dönüşen bazı çalışmalar yapmaktayız.
Bu çalışmalarda: (a) “yeni bir bilinç anlayışı” geliştirdik, (b) “yurdumuzu ve milletimizi özümüzden çok sevme”yi öğrendik, (c) bazılarımız “yasa bağımlısı” olduk, (d) bir Bilinç Üniversitesi kurduk…
Yaklaşık 20 yıldır devam eden bu çalışmalarda edindiğimiz birikimi bir açık hava konferansı ve bağlantılı etkinlikler aracılığıyla toplumla paylaşmanın faydalı olacağı ve aşağıda açıklandığı üzere bir “BOŞLUk”U dolduracağı düşünülmektedir.
Gerçekleştirmek istediğimiz etkinlikler:

* Yüksel caddesinde, açık havada bir konferans verilmesi ve konuyla ilgili görsel malzemenin sergilenmesi.
* 1996 yılında, Bodrum’da, “trafik kurallarına uyalım uymayanları uyaralım” çağrısından esinlenerek başlattığımız çalışmalarda geliştirdiğimiz, “trafik terörüne son verme ve demokrasiyi tabana yayma projesi”nin Kızılay Meydanı yaya geçitlerinde uygulanması.
* 10. 08. 2000 tarihinde, Bodrum’da, toplumda sigara içme alışkanlığını aşağı çekmek amacıyla başlattığımız, “izmarit toplama projesi”nin Kızılay çevresindeki sokaklarda uygulanması.
Kamu yararına dernek, vakıf ve meslek örgütlerinin, özellikle de başta sayılan alanlarda yaşanmakta olan sorunları önlemeden sorumlu üst düzey yetkililerin izlemelerini beklediğimiz bu etkinliklerle ilgili PROGRAM ilgililerle yapılacak görüşmelerden sonra kesinleşecek ve açıklanacaktır…
Sayın vali,

Bizler, iki yıl önce, Muğla Valiliğinin “olur”u ile, ilk ve orta öğretim okullarında bilinç konferansları vermeğe başladık. Bu tür konferansları verecek eleman sayısını çoğaltmak amacıyla bir seminer düzenlemek istedik. Bu konudaki başvuruya, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce verilen yanıtta, bilinç konusunda bir seminer verebilmemiz için bir “Usta Öğretici” belgesine sahip olmamız gerektiği ifade edildi.
Sözü edilen belgeyi talep etmemiz üzerine, anılan müdürlük, talebi karşılamanın kendilerini aştığı yolunda bir yanıt verdi. Konunun M. E . Bakanlığına iletilmesi için yaptığımız başvuruya Bakanlıkça verilen yanıtta, bilinç konusunda “Usta Öğreticilik” belgesi vermenin mümkün olmadığı; konunun Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğü mevzuatında yer almadığı ifade edildi.
Görüldüğü üzere; toplumun, başta sayılan alanlarda nasıl bilinçlenebileceği konusunda bir “BOŞLUK” mevcuttur. Bilinç Üniversitesi’nin, gereken ilginin gösterilmesi ve desteklenmesi durumunda, bu “BOŞLUK”u doldurmada etkili bir işlev göreceğine inanıyoruz...

Yukarıda sözü edilen çalışmalarda da saptadığımız üzere, bilinçsiz bir toplum olduğumuz gerçeği karşısında, Ankara’da gerçekleştirmek istediğimiz “açık hava konferansı”na ve bu konferansla bağlantılı etkinliklerimize destek vermenizi bekliyoruz?.
Saygılarımızla.
Galip BARAN
Rektör
Bilinç Üniversitesi / Turgutreis-BODRUM
TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76
E-posta:
galipbaran@ttmail.com / galipbaran@mynet.com
WEB: www. bilinc-universitesi.blogspot.com /
www.turkcelil.com/ http://www.galipbaran.blogspot.com/

Hiç yorum yok: