24 Temmuz 2008 Perşembe

Bilgi içindir: Toplumsal değişim ve dönüşüm hareketi (*)

Bu bir, toplumsal fikir hareketidir.
Bu bir toplumsal fikir hareketi. Lideri yok. Herkes kendi kendinin lideri olacak.Toplum hazır olunca lider gelir. Bunun adı toplumsal değişim dönüşüm hareketi.Yeryüzünde, ülkemizde ve dünyada ilk defa uygulanacak.Bu, tüm insanlığı ilgilendiren bir hareket:Bu hareket toplumun istediği değişim ve dönüşümden doğmuştur.Bu dönüşüm iyiye, güzele, doğruya doğru sevgiye dönüş hareketidir.Bu hareketin düşmanı yoktur. Herkesi, her kesimi kucaklar.Bu hareketin toplumsal liderliği Türkiye’nindir. Türkiye geliştikçe, dünya gelişecek.Örnek ve mutlu dünya amaç: Her şey kendiliğinden olacak, gelişmeler insanı şaşırtan bir hal alacak. Artık önümüzde yepyeni bir dünya ve Türkiye var. Kimsenin bilemediği ve tahmin dahi edemeyeceği, kendiliğinden doğacak ve ilerleyecek bir hareket. Tüm öz’lerin uyandığı,Uyanan bu özlerin kendini gerçekleştireceği, Artık her şeyin değişmesinin zamanı geldiği birlik ve bütünlüğün gerçekleşeceği, bilincin hızla yayılacağı, sevginin her şeyi kucaklayacağı, Bu bilinç değişiminin ve dönüşümünün hareketi olacak ve bu insanı hayrete düşüren bir gelişme izleyecek. İnsan değiştikçe ve geliştikçe, Türkiye ve dünya gelişecek ve değişecek, değişim ve dönüşümün ritmini ve uygulamasını toplum belirler. Bu hareket Türkiye’de ve dünyada ilk toplumsal hareket olacak.
*Hareket başladı ve hızla yayılıyor.
Bu hareketin önünde durabilecek hiçbir engel ve güç yoktur. Çünkü her şeyi ve herkesi kapsıyor. Kapsamak demek içine almak demektir. Bu sevginin gücünden kaynaklanmaktadır. Bu güç kudretin ve kudretlinin gücüdür. Kudret tanrının verdiği bir güçtür. Bu hareket 3 Mayıs 2008’de başladı ve durmadan ilerliyor. Bu yeryüzünün ve gökyüzünün birleşme, gelişme, değişme ve dönüşme hareketidir. Hareket kalp atışları ritmindedir ve geometrik dizi şeklinde gelişecektir, bu gelişme insanlığı hayrete düşürecektir. Çünkü sevginin hareketidir.Dinleyin doğacak tarihin sesini, örtüler kalkacak, örtülen doğacak. Doğum günün kutlu olsun, bu insanın ve insanlığın doğuşu olacak. Bu bir doğuş ve diriliş hareketidir.
*Dirilen Türk Milletidir.
Dirilen insanlıktır.Dirilişle birlikte birlik, bütünlük gelişir. Değişen insan düşüncesi, gelişen insan ve insanlıktır.İnsanlık artık bunun bilincindedir. Değişen insan, dönüşen toplumdur. Artık insanlığın kaybetme değil, kazanma zamanı gelmiş, çilesi bitmiştir. Bu artık tanrının hükümranlığının yeryüzüne inme dönemidir. İnsanlık için beyaz sayfa açılmıştır, bu sayfanın yazısını insanlık yazacaktır, yazı sevgiyle yazılacak ve yeryüzü sevgiyle dolacaktır, artık bütün dertlerin bitme dönemidir. Kader insanlık için ortak kaderdir. Kaderden kaçılmaz, çünkü kaderimizi hep birlikte oluşturduk, oluşan bu kader sevginin kaçınılmaz kaderidir. Bu kader, suretin asla dönüşüdür. Asıl olan ise tanrıdır.
*Bu öze dönüştür. Konuşan özdür, öz az konuşur öz konuşur, konuştuğu zaman tam konuşur. Konuştukça büyür, büyüdükçe gelişir, geliştikçe amaca varır, amaç insanlığın ortak amacıdır, amacın doğruları insanlar tarafından belirlenir, belirlenen bu amaca birlikte yürünür, yürüyen toplum büyüyen sevgidir, insanlık sevgisidir. Sevgi kendini kendinde tanır. Tanıdığı kişiye döner, bu kendi kendini büyütmedir. Büyüyen insan gelişen ise toplumdur. Toplum geliştikçe insan büyür, insan büyüdükçe toplum gelişir, bu kendi kendini beslemedir. Besleyende beslenen de kendisidir, insanın kendinin kendinden başkası yoktur var olan kendidir.Bu insanın tanrıya, tanrının insana dönüşüdür, kendinin kendine dönüşüdür, bilen bildiren de odur. Bildiklerinizi unutun, unutun ki yeni size gelebilsin, sadece unutun gerisi gelir, bunlar gerçek olsaydı gelinen nokta bu olmazdı, aynı hatalar yapılarak farklı sonuçlara varılamaz, o zaman varılan sonuç aynıysa bu hatalardan kurtulmamız gerekir. Ritim ile mutluluk aynı ilerler, ritim arttıkça mutluluk artar, artan mutluluk mutlu olan insandır. Doğan o,olan o,olduran o. Artık gökyüzü yeryüzüne iniyor. Tanrı yeryüzünde hüküm sürecek. Yönetim devri bitti. Yönlendirme devri başladı.
*Bu hareket, bir fikir hareketidir.
Dünyada ki! bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir. Eğer dünyada bir eser bırakmak istiyorsak! Fikri harekete geçirmek, birinci işimiz olmalıdır. Toplum benliğine hâkim olsun ve düşünebilsin, yeter! Başlangıçta hatalı düşünse de, az zaman sonra bu hatayı düzeltebilir. Fikir, bir kere faaliyete başladı mı, her şey yavaş yavaş düzene girer ve düzelir. Fikrin serbest hareketi ise, ancak ferdin düşündüğünü serbest olarak söylemek, yazmak ve verdiği karara göre her türlü teşebbüse girebilmek özgürlüğüne sahip olmakla mümkündür. Teşebbüse geçtikten sonra da kolay sonuç alınır.
*Küçük beyinler kişileri, Orta beyinler olayları, Büyük beyinler fikirleri tartışırlar.Işık olmuş beyinler ise fikirleriyle sistem kurarlar. Hangisi olmak isteriz? Hangisi olmak istiyorsak o yolda yürümeliyiz?
*Bu yol İslam’ın, Türklüğün, Atatürk’ün,
İnsanlığın ve de Hz. Muhammed’in yoludur.
Bu yol, gerçek insan olmaya çıkar. İnsanlık artık yolunu buldu. Yolun, yolculuğun kutlu olsun. Varacağın yer, gideceğin yol belli. Yol ve yolcu insanın kendisi, Bu insanın kendi kendinde yolculuktur. Yoldan, yolcunun kendisi sorumludur. Yolculuk ilerledikçe sorumluluk artar.Sorumluluk arttıkça yolculuk kolaylaşır. Yolcunun, yolun sonunda varacağı yer kendisidir.Bu, insanın kendi kendinde yolculuğudur. Bu yolda yürüyen yolundan ve kendinden emindir.Bu yol, kendi kendinden emin olanların yoludur. Eminin yoludur, emin olanların yoludur.Eminliği, emin olarak bulanların yoludur. Yol, yolda yürüdükçe emin hale gelir. Yolu yürüyen insan, yolu eminleştiren Tanrıdır. Tanrının yolu, emin ve sağlam bir yoldur. Yolda yürürken dur durak yoktur. Sürekli yükselen ve yücelen bir yoldur. Yolda yükselen insan, yücelen Tanrıdır. Tanrı zaten yüce ve yüksektir. Yüksekliğin yüceliğin kutlu olsun. Kutlu olan sen, yücelen yine sen.
*Seni sende, seni kendinde bulanlara ne mutlu:.O mutlular artık burada, Türkiye’de ve dünyadalar. Onlar Türklüğü ve insanlığı yüceltecekler.Zaten kendileri yükseldi. Tanrı yüceldi. Tanrı yüceldikçe Türklük yükselecek, Türklük yükseldikçe Tanrı yücelecek. Türklük, Tanrının şanı, şerefidir. Şeref kutlu, şan yücedir.Artık Türkiye ve Dünya şanlıların ve şereflilerin yeridir. Yeni yerin ve yeni evin kutlu olsun.Kut sensin, kutlu olan sensin ve kut alan yine sensin. Sen ve senden başka kutlu olan yoktur.Bu sendeki, senin, sana yolculuğudur. Bendeki ben, bana şahitlik eder ki, sadece sen varsın ve senin şanın yücedir. Senliğin, benliğin kutlu olsun. Kutlu olan sen, mutlu olan sensin. Senin sendeki, benim bendeki yolculuğun birleşti. Bu yol birliğe ve bütünlüğe çıkar. Birlik, bütünlük gerçek insanın yeri ve makamıdır. O yeri kutlayanlara, o yeri mutlayanlara ne mutlu ki, artık tüm insanlık bu kutlu ve mutlu yere ulaşacak. Yeni evin, yeni yerin kutlu ve mutlu olsun. Gerçek mutluluk, kut bulanların, kutlu olanların hakkıdır. Hak o, hakkı olan o, hakkı alan o. Bu hakkın, hakta seyridir. Seyreden o, seyredilen o. Zaten ondan başka da seyreden ve seyredilen de yoktur ve de olamaz. Olması demek kendi kendini inkâr olur. Hiç insan kendi varlığını inkâr edebilir mi? İnsanın, kendinden başka dostu, kendinden başka düşmanı yoktur.Her şey de kendisi değil mi ki zaten? Kendisini bulup, kendisini bulduğu gün, kendi kendinin kurtarıcısı olacak. Kendini, kendinde bulamadığı gün ise çilesi başlar. Çileyi de yazan O, yazdıran O. Çilesi dolan O, dolduran O. Doldurmak için yolculuk, yolculuk için çile gerekir.Çile; yolcunun, umutla gidilecek yolun, mutlulukla bitecek yolculuğudur. Yol da kendi, yolculuk da kendi, varacağı yer de kendi, var olan da kendi, var eden de kendi. Bu kendinin kendindeki yolculuğudur. Yolun ve yolculuğun kutlu ve umutlu olsun Olmak ne güzeldir, hele de oldurmak ise başka bir güzeldir. Bu güzelin, güzel olanın, güzellikte kendini bulmasıdır. İşte kendi ve işte kendisi, Bu ne güzelliktir. Bu ne ihtişam, Yer ve gök bunu kutluyor. Kutlayan O, kut veren O, kut alan yine O’dur. O artık yeryüzündedir.
*Yeryüzünün çilesi bitti.
Mutlu olanda mutluluk gülleri açar ve de açacaktır. Açan da O,açtıran da O. Yine onun adı, yine onun şanı yükselecek ve yücelecektir. O yolların yoludur. O, yolculara yol açtıranlara yol açmıştır. Bu ne yaman bir hikâyedir ki, hikâyeyi yazan O, okuyan O, okutan O.Ama artık hikâye devri bitti, Kendi geldi. Artık gerçeklerin zamanı geldi. Hikâyedeki mutlu sona yaklaşıldı. Ve de tünelin ucu göründü. Gören de O, gördüren de O. Zaten her şey O değil mi ki? Tabii ki O. Onun ondaki güzelliğini görene ne mutlu. Mutlu olan O, mutluluk veren O, mutluluk alan O, mutluluk dağıtan O. Onun güzellik hazinesi geniştir. O güzelliğin kendisidir.Artık, birlik ve bütünlük zamanıdır. Sadece bu birlik ve bütünlüğe katılanlar kurtulacak.
*Hedef tüm insanlığın kurtuluşu: Kurtulan kurtulacak, kurtulamayanlar da yine de kurtarılacak. Onun hazinesi geniş, O kimseye kıyamaz, O müjdecidir, O kolaylaştırandır, O muştucudur.Muştucular Onun sesinden muştular.Onun sesi insanlığın ortak sesidir.Ses de odur ses veren de Odur.O ondadır.Ne mutlu insandır ki! Onu onda, onu kendinde, kendini onda bulandır.Bulan O, olan O, olacak olan O.Bu onun ondaki seyridir.Seyrin, seyirdeki seyrine doyum olmaz.Ne mutlu seyredenlere.Her şey bizden bizedir.Çünkü olan biziz, olduran biziz.Zaten hep olunan biziz.Biz bizi unuttuk, benliğe daldık.Benlik devri bitti.Bizlik devri başladı.Bu değişimin ve dönüşümün kendisidir.Değişen O, dönüşen O.O olamadan olmaz ki zaten.Zatı O, halkı O, hakkı O.O zata büründü, halk diye göründü.Halk, halkın haktaki adıdır.Onun için halka hizmet Hakka hizmettirİşte hizmetlerin en büyüğü budur.Adı da halka hizmettir.Onun şanı ne büyüktür.Şan, şeref, büyüklük ona aittir; çünkü onlar bütüne aittir.Bunlar bütünün şanı, şerefi ve büyüklüğüdür.Her kim ki, birlik ve bütünlüğü ister, şanlanır, şereflenir.Her kim ki, bu yolda yürür yine şanlanır, şereflenir.Yine her kim ki, bu yolda hizmet eder: O şanlı ve şereflidir.Artık insanlığa şan ve şeref bahşedildi.İnsanlar şanlı ve şerefli olacaklar.Zaten şanlı ve şerefli doğdular, şimdi şanlı ve şerefli olacaklar.Artık olma zamanı.Olan O, olduran O, O onda oluyor, onunla oluyor.Dolan O, dolduran O. Üstelik bu sefer yeryüzünde olduruyor.O ve onun nuru artık Yeryüzünde olacak ve de yerleri ve gökleri dolduracak.Dolan O, dolduran O.O halkta yürüdü, hakta göründü.Yürüyen O, görünen O.Şimdi zaman, toplumsal değişim ve dönüşüm zamanı.Vazife bu.Artık dönüş başladı.Bu dönüş suretin asla dönüşüdür. Aslın surette görünüşü bitti.Aslın asla dönüşü başladı.Başlayan O, başlatan O.O ki, şanlıların şanlısı, yücelerin yücesi,Yücelen O, yücelten O.O aklın kendisi, vicdanın kendisi.Onun eli her şeye erer, gücü her şeye yeter.Eren O, erdiren O,O bilinmezdi, şimdi bilinir olacak.Onu bütün insanlık tanıyacak. Tanıyan O, tanıtan O. Olan onlar, yapan onlar, yapacak olan onlar. Onlar: Onlar, binler, milyonlar, milyarlar. Onlar birlik, bütünlük. Onlar olmadan birlik, bütünlük olmaz. Onlar varsa, bütünlük var. Davaları insanlık davası, Bu davada yürüyenler için tek bir sonuç vardır; mutlak başarı. Çünkü mutlak olan O, görev ondan. Onlar yolunda yürüyen yolcular. Onlar şimdi sadece, ufku değil, ufkun ötesini de görüyorlar ve oraya yürüyorlar. Yürüyen O, yürüten O. Bu yürüyüş kutlu bir yürüyüş. Artık bu yürüyüşün geriye dönüşü yok.
*Hep ileri, daima ileri:
İlerleyen yol alır, duran düşer. Düşmemek için ilerlemek gerekir, İlerleyen O, ilerleten O. Oysa olan O, yapan O. Bu asır, asrın, asra şahitlik asrıdır. Bu görülmedik, duyulmadık bir asırdır. Bu asrın başlangıcı için yeryüzü ve gökyüzü birleşerek bayram ediyor. Bu bayram, bayramların bayramıdır. Ey insanoğlu! Bayramın kutlu olsun. Bu bayram bitmez. Bu şenlik bitmez. Çünkü sonsuza dek sürecek. Sürecek O, sürdürecek O. Onun ondaki bayramı ve şenliği, Bu bayram bitmez. Bu şenlik bitmez. Çünkü bu insanlığın bayramı ve şenliğidir.Şenliğin kutlu olsun, Doğum günün kutlu olsun, Ey insan, yeniden doğdun. Doğum günün mutlu olsun. Ve de sana müjdeler olsun. Müjdeleyen O, müjdeleten O.
*Ey insanoğlu!
Artık, barış ve mutluluk başlasın. Bu barış, barışla kurulacak. Savaş devri bitti. Savaşla barış kurulamaz, Ve de kurulamadı. Artık barışla, barış kurulacak. Artık sürekli barış devri başlayacak. Bu barış, insanın kendiyle, Milletlerin milletlerle, Dünyanın evrenlerle, Barış devri olacak. Barışan O, barıştıran O Kut veren O, kutlu olan O Ey insanoğlu! Bildiğin tüm hikâyeleri unut. Bu yükü at sırtından. Artık sana gerçekler anlatılacak. Onları anla, Dolman için boşalman gerek. Zaman doldu hareket başladı. Başlayan da O, başlatan da O. Olan olması gerekendi, Şimdi olması gereken olacak, İnsanlık kurtulacak. Kurtulan O, kurtaran O. Ey! Gökyüzünde yüceler yücesinde olup da, Yeryüzünde alçakta gezenler,Zaman bu zaman.
*İşte o beklenen zaman.O zaman geldi ve çattı. Bekleme zamanı bitti. Hareket zamanı başladı. Ve hareket gittikçe ivme kazanıyor. Kazanan O, kazandıran O. Ey! Sırların sırrı, İnsanlık sahte sırrın peşinde koşarken, İnsanlık sırrı çözemeden, Ulaşacak sırrın sırrına. Sır demek, bilinmeyen şey demek.Sen bilinmezken, bilinir oldun. Bunu seçen sensin, Olan sensin, olduran sensin. Bunu yazan benim, Yazdıran sensin. Oysa bende benim, bende sensin Sende sensin, bende sensin. Olan sensin, olduran sensin. Övülen sensin, övülmeye layık olan sensin.
*Ey insanlar!
Kuşku ve korkularınızdan kurtulun. Kuşku ve korku vermek iblisin ve adamlarının işi,Onların işi bitti. Şimdi sevgi çağı başladı. Korku iblisten, Sevgi Tanrıdan, Artık, Tanrının hükümranlığı yeryüzüne indi. Yeryüzünde sevgi hüküm sürecek. Hâkim olan O, hükmeden O.Hüküm süren O, hüküm sürdüren O. Sevgi: insanın ve dünyanın mayasıdır. Bu maya tuttu.İnsan, sevginin kendisi olacak. Dünya sevgiyle dolacak. Dolan O, dolduran O. Sevgi olanlara ne mutlu ki, Dünyayı ve evrenleri sevgiyle dolduracaklar. Dolan dünya, olan sevgi, Sevgi, dünyada doğdu, dünyada büyüdü. Büyüyen O, büyüten O. O büyük gün geldi çattı. Asrın, asırla imtihanı, İnsanın, insanla imtihanı başladı. Bu, insanın kendi kendiyle imtihanı,İmtihan eden o, imtihanı veren o, verdiren o. Soru kolay, Değişim ve dönüşümü kabul ediyor musun? Etmiyor musun? Kabul edip bu yolda yürüyen imtihanı geçecek. Kabul etmeyen kalacak. Ve de tekrar çile başlayacak. Oysa, kabul eden için sevgi ve mutluluk başlayacakBarış gelecek. Barışın kutlu, sevgin kutlu olsun. Kut olan o, kutlu olan sensin. Barışın kendisi, sevginin kendisi de sensin.
***Bugün, 9 Haziran 2008.
Yeryüzü değişti, gökyüzü değişti.
Gökyüzündeki yeryüzüne indi.
Şimdi, yeryüzü gökyüzüne çıkacak. Yeryüzüne inen, ötelerin ötesi, Çıkacak olan insan. Ey insanoğlu! Artık, ötelerin ötesine geçmen için bilgin ve duan var. Bilgiyi alan sen, duayı alan sen. Bilgiyi veren O, duayı kabul eden O. Ey insan! Yeryüzü değişiyor, dönüşüyor. Sen de değişip dönüşeceksin.Bu değişimin ve dönüşümün gücü senin içinde. İçine dön. İçindekini uyandır.
***Güç sende.Şimdiye kadar o senden ayrı, sen ondan ayrıydın. Şimdi bilişme buluşma zamanı geldi.Sen onu bilecek, o seni bilecek. Ve de sen kendini bileceksin. Kendini bilen her şeyi bilir.Her şeyi bilen kendini bilir. Bilen de o, bildiren de o. Kendini bilen onu bilir. Onu bilen kendini bilir. İnsanlık çileden kurtuldu. Şimdi oyunun değil, gerçeklerin zamanı. Bu zaman biz insanlık elçilerinin zamanı.
*Asır, insanlık elçilerinin asrı. Zamanın da, asrın da kutlu olsun. İnsanlık artık mutlu olsun. Mutluluğun daim, güzelliğin kaim olsun… ***Ey İnsan! 9 Haziran 2008
Bir yalan ne kadar hızlı yol alırsa alsın, gerçek yetişip onu geçer. Yalanlar hızlı yol aldı ama artık gerçekler geliyor. Tanrının değirmeni yavaş öğütür ama öğütünce tam öğütür. Gül sunan bir elde daima gül kokusu kalır ve de gül dikenler arasında yetişir. Gül olmak istermiyiz?Gül sunan el olmak istermiyiz? Aynı hataları yaparak farklı sonuçlara ulaşamayız. Aynı adrese giderek farklı bir yer bulamayız. Farklı bir yer bulmak istiyorsak, farklı adrese gitmeliyiz. Unutmayalım! Biz değişmeden Türkiye de, dünya da değişmez. Biz, kendimiz değişmeden, başkalarının değişmesini nasıl isteyebiliriz? Eğer ki! Kendimizin, çevremizin, Türkiye’nin ve dünya’nın şu andaki durumundan memnun değilsek, Ve de bu durumu değiştirmek istiyorsak, Önce kendimizi değiştirelim. Kendimizi değiştirdiğimiz zaman, Göreceğiz ki her şey değişecek. Yeni bir insan. Yeni bir Türkiye Yeni bir Dünya doğuyor.Düşlerimizdeki Türkiye’yi ve dünyayı hep birlikte kuralım. Mutlu bir dünya için örnek Türkiye.
*Ey insanlık!Tarih Türk’le başladı, Türk’le devam ediyor. Türk’le devam edecek. Türk olmadan tarih olmaz. Türk olmadan insanlık olmaz. Türk, insanlığın yol gösteren güneşidir. Bu batmayan güneştir. Batmayacak güneştir. Sadece Türk’e eştir. Türk demek zaten güneştir. Ey Türk evladı! Seni hiç bilemediler. Seni hiç anlayamadılar. Oysa sen Tanrı tarafından İnsanlığa güneş olarak yaratıldın. İnsanlık için güneş neyse, Sen o sun. Artık senin devrin başladı.Artık sahnede sen varsın. Seni başka tanıtanların. Seni başka tanıyanların devri bitti. Gerçek olan senin devrin başladı. Sen varsan gerçekler var. Sen varsan sevgi var. Sen varsan barış var. Sen varsan özgürlük var. Sen varsan mutluluk var. Senin olmadığın yere, Güneş doğmaz,Senin olmadığın yere, Barış gelmez. Senin olmadığın yere Sevgi gelmez, Senin olmadığın yere Özgürlük gelmez, Senin olmadığın yere Mutluluk gelmez, gelemez de. Ve gelemedi.Ve de getiremediler. Çünkü güneş sensin. Çünkü barış sensin. Çünkü sevgi sensin. Çünkü özgürlük sensin. Çünkü mutluluk sensin. Bunlar seninle vardır. Senin olmadığın yerde.Bunlar olmaz. Ve de olamadı. Artık olacak. Çünkü tarih sahnesinde sen varsın. Başlattığın tarihi devam ettireceksin. İnsanlığa güneş olacaksın. İnsanlığın yolunu aydınlatacaksın. Türklüğün kutlu olsun.
*Ey Türk evladı! Ayağa kalk diril,Diri olan yalnız sensin.
Kendine dön.
Özüne dön.
Mayana dön. Sana başka maya çalmaya kalktılar. Tutmadı ve de tutmaz. Senin hamuruna Tanrı öz mayasından kattı. Senin mayan öz mayadır. Özün mayasıdır. Başka mayalar senin hamurunu ekşitir, Ve de ekşitti. Bu iblisin mayasıydı. Onun mayası nefistir, egodur. Şimdi öz mayana döndün. Bu maya tuttu. Çünkü bu maya Tanrının mayası. Yeniden öz mayayla mayalanan Türk evladı! Artık sen örnek olacaksın. Artık sen lider olacaksın. Artık sen mutlu olacaksın. Senin ülken mutlu ülke olacak.Senin ülken lider ülke olacak. Senin ülken örnek ülke olacak
***VE DE;
İnsanlık seni ve ülkeni örnek alacak. Çünkü sen! İnsanlık vasıflarıyla bezenensin.İnsanlar özlediği vasıfları sende görecek. Senin yüzün ne tarafa dönse, Orayı aydınlatacak.Senin sözün nereye gitse, Orayı mutlandıracak. Senin yüzünü kim görse, Aydınlanacak.Senin yüzünü kim görse, Mutlanacak. Aydın olan sensin, aydınlık olan sensin. Mutlu olan sensin, mutlu eden sensin. Sen güneşsin. Sen güneşler güneşisin. Sen insanlığa eşsin. Senin adın başka. Senin tadın başka. Tanrı devlet güneşini Türklerin burcunda yarattı, Feleği de onların mülküne uygun şekilde devrettirir. Onları Trk diye adlandırdı ve dünyaya hakim kıldı,
Onları zamanın kağanları olarak yüceltti. Zaman ehlinin yularını onların eline verdi.
Kaynak : Kaşgarlı Divanı Lügatit Türk s. 43
*TÜRK;
Hem, Bir millet adı, soydur, Hem de; Kavramsal olarak; evrensel ( kozmosa dair ) , tanrısal, tanrıya bağlı, tanrı ( evren ) güvencesinde, evrene dayanan, evrenden gelen, varlık, olgu anlamına gelmektedir. Yazıtlarda “türök“ bir kültürel, toplumsal nitelik olarak kullanılmıştır.
Türk sözcüğü; Tür ve Ök sözcüklerinden oluşmuş bir bileşik sözcüktür.
Burada;
* Tür: 1. Çeşit; 2. Ortak özellikleri olan bireylerin tümü ; 3. Kendi içinde bir birim olan ve üzerinde cins kavramının bulunduğu bir mantıksal kavram . Anlamında bir adıldır.
* Ök: 1. Güvenceli bağ, yaşamsal güvence ( kaynağı ), yaşama dayanağı, yaşamsal destek. 2. Gök, tanrı, tanrının görüntüsü (temsilcisi) kağan. 3. Tanrısal olan, kutsal olan, evrensel olan. Anlamında bir adıldır.
*TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM HAREKETİ KARARINI VER! YOLUNU SEÇ!
Okuduk ne olduk? Okuduk bilgi çöplüğüne döndük. Bir sürü işe yaramaz bilgileri,Sırtımızda taşır olduk. Üstelikte bu bilgilerin, Egosuna kapıldık. Kendimizi bir şey biliyor sandık. Sadece okumakla adam olunsaydı. Herekse adam olmuştu. Böylece de sıkıntılardan kurtulurduk. Bugün aksine; Sıkıntılarımız artı. Dünya yaşanamaz yer oldu. Üç kuruşluk menfaat için, Birbirimizi boğazlar olduk. Ey insanoğlu! Şu durumuna bak? Bu sana yakışıyor mu? Durumundan memnunmusun? Huzur ve rahattamısın?Dünyana; Sevgi ve barış mı hakim? Yoksa, Savaş ve gözyaşımı? İşte, Bütün bunları düşün? Cevabını ver. Kararını ver. Yolunu seç. Bugünkü yoluna devam mı? Yoksa başka bir yol mu? Eğer kararın, Başka bir yoldan gitmekse, Değişim ve dönüşümü seç.Bu yol seni kurtuluşa götürecek. Bugünkü yolun sana faydası yok. Bu yol çıkmaz yol.Bu yoldan ayrıl. Sana faydasız ilimden, Tanrıya sığın. Sadece okumakla olunmaz. Tanrının ilmine gir. Değişim ve dönüşümün yolunu gir. Bu yol seni Tanrıya götürecek.Bu yol seni huzura götürecek. Bu yol seni barışa götürecek. İşte bugünkü halin. İşte sana vaat edilenler. Tercih senin. Yol senin. Yolu yürüyen sensin. Yolcu sensin. Kimsenin kimseye faydası yok. Kendini kendin kurtaracaksın. Değişim ve dönüşümün yolu, Kurtulacakların yolu. Kut alacakların yolu. Kut veren Tanrı. Kut alacak sen.Bugünkü yolda, Sıkıntı ve ızdırap veren iblis. Sıkıntı ve ızdırap çeken sen. Tercihini yap.Hangi yolda yürümek istersin? Tabii ki Tanrının yolunda Çünkü; Bu yol emin bir yoldur. Bu yol emin olanların yoludur. Bu yolu emin kılan Tanrı, Bu yolda emin olan sensin. Bu yola düş. Bu yolu yürü. Sana yakışan budur. Ve de bu olacaktır.
*EY İNSANOĞLU!
Ey insanoğlu!
Asrının sorumluluğu sende. Sorumluluğunu bil. Sorumluluğunu bilmeyenlere hatırlat. Ele ele ver. Birlikte ol. Birlikte yürü. Birlikte yürüyün. Birlikte olanlar, Kurtuluşa giderler. El ele verenler, Barışa ulaşırlar. El ele verenler, Paylaşırlar.Paylaşmayı bilirler. Paylaşmayı öğrenirler. Paylaşmayı bilmemek iblisten. Paylaşmayı bilmek Tanrıdan. Eğer paylaşmayı bilmiyorsan, İblisin yolundasın. Eğer paylaşmayı biliyorsan, Tanrının yolundasın.
***Ey insanoğlu! Yolunu seç.
Tanrının yolunu seçenlere ne mutlu. Onlar ebedi kurtulanlardan olacak.
(*) Toplumsal Değişim ve Dönüşüm hareketi:
Bu hareket; Türk Milletinin ve İnsanlığın ortak vicdanından alınan bilgiler ile başlamış olup bu onların ortak vicdan sesidir.
Bu sesi duyup bu sese cevap verenlerce düzenlenen bu blog yine onlarca yürütülmektedir.
Buradaki yazılar Türk Milletine ve İnsanlığa aittir. http://www.ddhareketi.blogspot.com/

Hiç yorum yok: